Як розрахувати суму зносу


 

Всі основні засоби організації (будівлі, споруди, обладнання) схильне фізичному і моральному зносу. Він являє собою перенесення вартості майна на вироблену продукцію і носить назву «амортизація». Амортизаційні відрахування визначаються, виходячи з первісної вартості основних фондів і тривалості періоду їх експлуатації.Інструкція

  1. Існує кілька способів розрахунку зносу основних засобів. Найпростіший — лінійний. Річну суму амортизації ви знайдете, якщо вам відома первісна вартість об’єкта і норма амортизації, обчислена відповідно до терміну корисного використання. Наприклад, підприємство придбало обладнання вартістю 150 тис. руб., Строк корисного використання 5 років. Значить, річна норма амортизації становитиме 20% (100% / 5), річна сума зносу — 30 тис. руб. (150 тис. руб. Х 20%).
  2. Річну суму амортизації ви зможете також визначити способом зменшуваного залишку. В цьому випадку ви повинні знати залишкову вартість об’єкта на початок аналізованого періоду і норму амортизації, встановлену виходячи з терміну корисного використання і коефіцієнта прискорення. Останній застосовується до деяких видів машин і устаткування, перелік яких встановлений федеральними органами виконавчої влади. Наприклад, підприємством придбано обладнання вартістю 150 тис. руб. з терміном корисного використання 5 років, норма амортизації 20%, коефіцієнт прискорення 2. Норма амортизації, розрахована з урахуванням коефіцієнта прискорення, буде становити 40%. У перший рік використання обладнання сума зносу складе 60 тис. руб. (150 тис. руб. Х 40%). У другій рік сума амортизації буде розраховуватися, виходячи із залишкової вартості 90 тис. руб. (150 тис. руб. — 60 тис. руб.). Вона складе 36 тис. руб. (90 тис. руб. Х 40%).
  3. При способі списання вартості по сумі числі років терміну корисного використання річну величину зносу ви можете визначити, виходячи з початкової вартості майна та співвідношення, в чисельнику якого — число років, що залишилися до закінчення строку корисного використання, а в знаменнику — сума числі років терміну експлуатації. Наприклад, придбано обладнання вартістю 150 тис. руб. з терміном корисного використання 5 років. Сума чисел років корисного використання складе 15 (1 +2 +3 +4 +5). Сума зносу за перший рік дорівнюватиме 150 тис. руб. х 5/15 = 50 тис. руб., за другий рік — 150 тис. руб. х 4/15 = 40 тис. руб. і т.д.
  4. Ще один спосіб нарахування зносу — списання вартості об’єкта пропорційно обсягу виробленої продукції. У цьому випадку нарахування проводять, виходячи з обсягу випуску продукції в аналізованому періоді, первісною вартістю об’єкта і обсягу продукції, який планується провести з допомогою його. Наприклад, підприємство придбало автомобіль вартістю 100 тис. руб. з планованим пробігом 500 тис. км. У звітному періоді машина проїхала 50 тис. км. Отже, сума зносу складе 100 тис. руб. (50/500) = 10 тис. руб.