Як розрахувати техніко-економічні показники

Як розрахувати техніко-економічні показники

Техніко-економічні показники — це сукупність вимірників, що характеризують діяльність підприємства з точки зору його матеріально-виробничої бази та комплексного використання ресурсів. Розрахунок цих показників проводиться при плануванні та проведенні аналізу діяльності підприємства щодо організації самого виробництва і праці, техніки, обладнання, якості продукції, що випускається, трудових ресурсів.

Інструкція

 1. Розрахуйте коефіцієнт використання виробничої потужності за такою формулою:

  КПМ = Пн / ПМ, де

  Пн — випуск продукції в натуральному вираженні,

  ПМ — виробнича потужність.

  Фактичний випуск продукції на наявному обладнанні виражається в натуральних одиницях. Цей показник, на відміну від виробничої потужності, у грошових вимірниках не вказується.
 2. Обчисліть виробничу потужність шляхом складання максимально можливої ​​кількості випущеної продукції на виробничому обладнанні наявному у підприємства. Даний показник вимірюється в натуральних величинах: штуках, рублях. Якщо обладнання виготовляє різні види продукції, у цьому випадку виробнича потужність розраховується як суми грошових одиниць за кожним видом продукції.

  Коефіцієнт використання виробничої потужності відображає рівень залучення виробничих потужностей на підприємстві. Повна завантаженість дорівнює одиниці або 100%. Як правило, підприємства не використовують виробничу потужність на всі 100%, оскільки має місце ремонт обладнання, відпустки робітників. Підприємства, що мають виробничу потужність на рівні 80% і більше, є високоприбутковими.
 3. У формі № 2 «Звіт про фінансові результати» дізнайтесь виручку від реалізації продуктів, товарів і послуг у тисячах рублів. З форми № 5 «Додаток до бухгалтерського балансу» візьміть показник первісної вартості основних засобів. Виходячи з виявлених даних, розрахуйте наступний техніко-економічний показник — фондовіддачу за формулою:

  Ф = Т / Cоф, де

  Т — товарна продукція,

  Соф — вартість основних фондів.

  На зростання показника фондовіддачі впливає або збільшення товарної продукції або зменшенням вартості основних фондів.
 4. Розрахуйте продуктивність праці:

  ПТ = Т / ППП, де

  ППП — чисельність промислово-виробничого персоналу. Розрізняйте непромисловий персонал, який складається з працівників їдальні підприємства, медичного персоналу.

  Зростання промислово-виробничого персоналу відбувається у зв’язку з розширенням виробництва, зниження кількості працівників пов’язано зі звільненнями з штату, або зі скороченнями.
 5. До техніко-економічним показником також відноситься середньомісячна оплата праці, розрахуйте її за формулою:

  ЗП = СПТ / Чппп * 12, де

  СПТ — кошти, спрямовані на оплату праці,

  Чппп — чисельність промислово-виробничого персоналу.

  Середня зарплата не повинна бути нижче тієї, яку створила держава. Зарплата зростає, якщо зростає продуктивність праці, підвищуються тарифи, інфляція. Для підприємства з нормальною діяльністю характерно щоб зростання продуктивності праці збільшувався швидше темпу зростання заробітної плати.

Корисні поради

Всі ці показники в сукупності дають найкраще уявлення про діяльність підприємства і дозволяють судити про його життєздатності.