Як розрахувати технологічну карту


 

Технологічні карти застосовуються у всіх галузях діяльності та розробляються спеціальними технічними службами. Вони містять детальний опис окремого процесу, порядок операцій, час, що витрачається на кожну з них, і перелік необхідних інструментів для їх виконання. При відсутності типової технологічної карти на потрібний вам вид робіт ви можете розрахувати її самостійно.Інструкція

  1. Опишіть коротко вид роботи, вкажіть мети її виконання, визначте вихідні дані для розрахунку технологічної карти. Спростити опис і розрахунок допоможе креслення або схема кінцевого результату роботи.
  2. Розбийте на окремі операції технологічний процес по даному виду роботи. Опис складіть у вигляді таблиці. Розрахуйте обсяг робіт з кожної технологічної операції.
  3. Обчисліть час, необхідний для виконання кожної операції. Для розрахунку технологічної карти по будівельним роботам потрібно скористатися відповідними довідниками — ЕниР, СНиП. Вкажіть норму часу в людино-годинах або в машино-годинах (якщо в процесі будуть задейстовани машини і механізми). Обчисліть кількість часу для виконання кожної операції, помноживши норму часу на обсяг робіт.
  4. Підрахуйте загальну кількість людино-годин (машино-годин) по виду робіт, описаного в технологічній карті. Пропишіть професії робітників, проставте їх розряди. Опишіть, які машини і механізми потрібні для виконання даного виду роботи, вкажіть їх марки, технічні характеристики, в тому числі продуктивність.
  5. Складіть перелік необхідних матеріалів для даного виду роботи. Визначте витрату матеріалів за кожної технологічної операції — на одиницю роботи і на весь обсяг. Підрахуйте кількість необхідних енергоносіїв.
  6. Розрахуйте собівартість робіт за складеною технологічній карті. Уточніть ціни на матеріали, розцінки з оплати праці на даний вид робіт, вартість машино-години роботи машин і механізмів, тарифи на енергоносії. Обчисліть необхідну кількість грошей по кожному пункту. Склавши отримані результати, знайдіть загальну суму витрат на весь обсяг робіт по технологічній карті.