Як розрахувати темп інфляції

Як розрахувати темп інфляції

Для створення бізнес-плану максимально наближеного до реальності, у ньому повинен бути врахований фактор інфляції, через яку з часом знецінюються знаходяться в обігу грошові кошти. Інфляція б’є практично на всіх аспектах фінансової діяльності будь-якої компанії. Особливо сильно цей фактор впливає на проведення довгострокових фінансових операцій.

Інструкція

 1. Темп інфляції використовується для оцінки інтенсивності інфляційних процесів, їх динаміки поряд з індексом інфляції. Він характеризує швидкість знецінення грошей і зниження купівельної спроможності за певний період. Темп інфляції виражається приростом середнього рівня цін у процентному співвідношенні до їх номіналом на початок досліджуваного періоду.
 2. При укладанні довгострокових договорів необхідно визначити прогнозований річний темп інфляції та зростання її індексу. Для цього необхідно розрахувати очікувані середньомісячні темпи приросту інфляції. Цю інформацію можна взяти в публікованих прогнозах економічного і соціального розвитку країни на майбутній період. Результати цих прогнозів і стають основою подальшого обліку фактора інфляції у фінансовій діяльності компанії.
 3. Прогнозований річний темп інфляції (ТІГ) розраховується за формулою:

  ТІГ = (1 + Тім) n — 1, де:

  Тім — очікуваний середньомісячний темп інфляції в майбутньому періоді,

  n — ступінь, до якої необхідно звести число (1 + Тім), рівна кількості місяців у прогнозованому періоді. Якщо період — рік, то n = 12.
 4. За даною формулою ви можете розрахувати не тільки прогнозований річний темп інфляції, але і значення цього параметра на будь майбутній період. Наприклад, якщо розрахунок охоплює період два роки, то ступінь n, до якої зводиться число (1 + Тім) дорівнюватиме 24.
 5. Темп інфляції можна використовувати для розрахунку прогнозованого річного індексу інфляції (ІІГ):

  ІІГ = 1 + ТІГ, або:

  ІІГ = (1 + Тім) n.
 6. Показник темпу інфляції використовується також для формування реальної процентної ставки, що враховує фактор інфляції. Для цього розрахунку використовуйте прогнозований номінальний рівень процентної ставки на фінансовому ринку, який зазвичай відбивається в цінах ф’ючерсних і опціонних контрактів на фондовій біржі. Згідно Моделі Фішера, реальна процентна ставка Ip розраховується за формулою:

  Ip = (I — ТІ) / (1 + ТІ), де:

  I — номінальна процентна ставка (фактична або прогнозована на певний період.