Як розрахувати товарообіг

Як розрахувати товарообіг

Підприємцю, організують новий бізнес, необхідно мати абсолютно чіткі уявлення про те, яка буде прибуток підприємства і які витрати воно буде нести, а, отже, що має представляти із себе його фінансовий або товарний оборот. Без цих можливих відомостей бізнес починати ризиковано.

Інструкція

  1. Щоб спланувати очікуваний оборот підприємства, або, іншими словами, можливе кількість товарів чи послуг, які вдасться реалізувати, доцільно взяти до відома вже наявний досвід, напрацьований на аналогічних (близьких за профілем) підприємствах.
  2. Виконавши розрахунок товарного або фінансового обороту за певний проміжок часу і визначивши, які виникнуть витрати для забезпечення цього обороту, обчисливши різницю між першим і другим, ви тим самим позначите прибуток, який буде приносити підприємство.
  3. Для більш детальних розрахунків скористайтеся класичною схемою: з імовірною суми річного (місячного, квартального — кому як зручно) обороту відніміть обсяг коштів, необхідних для закупівлі товару на цей період (це, як правило, 60-70%). Не забудьте також в список регулярних витрат включити виплату зарплати співробітникам, оплату оренди приміщення, витрати на транспортні перевезення, страховку, зв’язок (факс, телефон тощо), амортизацію і ремонт обладнання, виплату податків, юридичні консультації. Одержаний в результаті всіх основних відрахувань підсумок і є прибутком.
  4. У разі якщо попередні розрахунки покажуть недостатню прибуток чи перевага витрат над оборотом, необхідно вжити заходів щодо скорочення витрат або пошуку додаткового джерела доходу. Як засіб для збільшення доходу підприємства можна порекомендувати поведінку рекламної кампанії. Як показує досвід, фінансовий і товарний оборот після її проведення значно перевищують витрати коштів, витрачених на ці цілі.
  5. Від реалізації проекту слід відмовитися, якщо заходи щодо скорочення витрат у разі їх переважання над товарообігом виявляться неможливими для підприємства.