Як розрахувати трифазну потужність

Як розрахувати трифазну потужність

Трифазна ланцюг є основний вид електричного кола, що активно використовується сьогодні при виробництві електричної енергії, її передачі і розподілі. Це окремий випадок симетричної багатофазної мережі. Але щоб правильно побудувати трифазну мережу, потрібно для початку розрахувати її потужність та інші параметри.

Вам знадобиться

- Персональний комп’ютер з доступом до глобальної мережі;
- Вихідні дані.

Інструкція

  1. Задайте в пошуковому рядку браузера запит «формули для розрахунку потужності трифазного ланцюга». У пропонованому списку відповідей виберіть докладно розписане керівництво для виконання розрахунків.
  2. Розрахуйте активну потужність трифазної мережі. Пам’ятайте, що за умови несиметричного навантаження, активна потужність трифазного ланцюга дорівнюватиме сумі активних потужностей окремих фаз. Тобто P = Pa + Pb + Pc. Формула для розрахунку потужності окремої фази виглядає так: P = UIcos?, Де U-фазна напруга; I — сила струму;? — Кут зсуву фаз між напругою та струмом. Підставте вихідні дані і розрахуйте активну потужність окремих фаз, а потім отримані результати підсумуйте.
  3. Порахуйте реактивну потужність трифазної мережі. Ця величина дорівнює сумі реактивних потужностей окремих фаз. Іншими словами, Q = Qa + Qb + Qc. Для підрахунку реактивної потужності по кожній окремій фазі використовуйте наступну формулу: Q = UIc sin?, В якій значення U — показник фазної напруги; I — сила струму;? — Кут зсуву фаз між напругою та струмом. Підставте у формулу вихідні дані. Після того як дізнаєтесь реактивну потужність по кожній окремій фазі, знайдіть суму отриманих результатів.
  4. Виконайте розрахунок повної потужності трифазної мережі. Повна потужність окремої фази знаходиться за формулою: S = UI, де U — фазна напруга, а I — сила струму.
  5. Розраховуючи потужність трифазної мережі, пам’ятайте, що при симетричній системі напруги показник фазної напруги на кожній окремій ділянці дорівнює між собою. Більш того, при симетричному навантаженні сила струму на трьох окремих ділянках дорівнює, а також однаковий кут зсуву фаз між напругою та чинним струмом. Зважаючи на це, активну потужність можна визначити за формулою: P = 3UФ IФ cos?. Для розрахунку реактивної потужності використовуйте формулу: Q = 3 Uф IФ cos?. А розрахунок повної потужності виконуйте за формулою: S = 3 Uф IФ.

Зверніть увагу Зверніть увагу

Переконайтеся в достовірності вихідних даних. Неправильні вихідні дані дадуть недостовірний результат.

Корисні поради

Скористайтеся консультаційною допомогою фахівця, який би перевірив правильність виконаних розрахунків.