Як розрахувати трудомісткість роботи


 

При складанні виробничого плану роботи підприємства, організації важливим моментом є розрахунок трудомісткості запланованих робіт. Цей коефіцієнт розраховують і для аналізу фактичної продуктивності праці працівників. Трудомісткість характеризує витрати праці робітників у розрахунку на 1 рубль вартості виробленої продукції.Вам знадобиться

Формула для розрахунку трудомісткості:
Тр = Кч / Сп, де
Тр — трудомісткість, чел.час / руб.
Кч — загальний фонд робочого часу, чел.час,
Сп — обсяг виробленої продукції, руб.

Інструкція

  1. Порахуйте загальну кількість фактичного часу, відпрацьованого основними робітниками підприємства за звітний місяць. Для підрахунку фактичного фонду робочого часу можна використовувати первинні документи за його обліку (табелі обліку використання робочого часу по виробничих цехах або дільницях). Підрахуйте загальну суму відпрацьованих людино-годин за місяць основними робочими цих ділянок.
  2. Визначте вартість продукції, виробленої підприємством за місяць. Прихід готової продукції по планово-обліковими цінами порахуйте за даними бухгалтерського обліку. Далі поділіть фактичний фонд робочого часу основних робітників у людино-годинах на вартість випущеної продукції. Отримана цифра буде коефіцієнтом трудомісткості виробництва. За цим же принципом розраховується планова трудомісткість виробництва (для розрахунку використовуються планові розрахункові показники кількості фонду робочого часу і обсягу випуску готової продукції), трудомісткість окремого виду продукції, технологічна трудомісткість.
  3. Проаналізуйте отримані результати. Чим нижче трудомісткість роботи, тим вища продуктивність праці працівників. Перевірте, як виконується виробничий план з випуску продукції, виявите відхилення від планових показників. Розгляньте вплив окремих факторів на зростання або зниження продуктивності праці на вашому підприємстві (якість сировини, напівфабрикатів, кваліфікація працівників і т.д.). Зробіть необхідні висновки.

Зверніть увагу

Зниження трудомісткості робіт призводить до економії витрат праці, що в кінцевому підсумку зменшує собівартість продукції і збільшує прибуток підприємства.

Корисні поради

Впровадження сучасних технологій, поліпшення організації праці, застосування у виробництві якісної сировини і матеріалів, використання сучасного обладнання сприяє збільшенню обсягу виробленої продукції і зниження його трудомісткості.