Як розрахувати валову виручку

Як розрахувати валову виручку

Під валовий виручкою розуміється певна сума коштів в натуральному і грошовому вираженні, яка отримується платником податку в результаті реалізації послуг, товарів, робіт за мінусом податку на додану вартість. Валовий дохід можна розрахувати як різницю між купівельною вартістю і валовий виручкою реалізованих товарів або послуг за звітний період.

Вам знадобиться

- Калькулятор.

Інструкція

  1. Купівельна вартість товарів або послуг визначається як вартість їх покупки, збільшена на витрати з придбання, включаючи митні збори, комісійні винагороди, податок на додану вартість, витрати на транспортування за умови документарного підтвердження. У підсумку можна зробити висновок, що позареалізаційні доходи беруть участь у формуванні валової виручки і з метою оподаткування при визначенні валового доходу повинні входити до складу показника.
  2. Облік купівельної вартості товарів, які були реалізовані за певний податковий період, проводиться в Книзі обліку доходів і витрат індивідуальних підприємців або організацій, які застосовують спрощену систему оподаткування. Цю книгу зобов’язані заповнювати підприємці та фірми, які надають послуги громадського харчування або займаються роздрібною торгівлею, так як у них в якості податкової бази виступає валовий дохід.
  3. Валова виручка визначає обгрунтовану потребу організації у фінансових коштах по різновиди діяльності, розраховується з урахуванням витрат, які зменшують податкову базу при розрахунку суми податку на прибуток і витрат, здійснюваних за рахунок прибутку.
  4. Визначається валова виручка шляхом вирахування реалізаційною собівартості з отриманої виручки. Валовий прибуток в свою чергу розраховується вирахуванням з чистого виторгу від реалізації матеріальних цінностей або продукції повної собівартості реалізованої продукції і комерційних, а також управлінських витрат.
  5. При підрахунку валового прибутку за асортиментом залишку товару бухгалтер повинен знати дані за сумою торгової націнки. Ці відомості беруться за кожним найменуванням товару з обліку нарахованої та реалізованої надбавки, які визначаються після проведення інвентаризації. Розраховується в такому випадку валовий дохід шляхом складання торговельної надбавки на початок звітного періоду з торговою надбавкою на товар, що надійшов у звітному періоді. З отриманої суми віднімається торгова надбавка на вибившую продукцію і націнка на залишок під кінець звітного періоду.

Зверніть увагу

При визначенні валового доходу, розрахована купівельна ціна реалізованих товарів враховується в межах сум, які були сплачені протягом звітного періоду.

Корисні поради

При розрахунках слід пам’ятати, що можуть бути відхилення купівельної вартості в податковому та бухгалтерському обліку. Наприклад, відсотки по кредиту в бухгалтерському обліку включаються у вартість товару, а в податковому обліку ці відсотки входять у позареалізаційні витрати.