Як розрахувати валюту балансу

Як розрахувати валюту балансу

Валюта балансу визначає загальну суму економічних зобов’язань організації перед контрагентами, що виникають на кінець звітного періоду. Даний показник присутня як в активній, так і в пасивній частині бухгалтерської звітності. У зв’язку з цим для розрахунку валюти балансу необхідно спочатку заповнити Баланс за формою № 1.

Інструкція

  1. Внесіть дані в розділ 1 Бухгалтерського балансу, який присвячений позаоборотних активів. Він містить інформацію про залишки по нематеріальних активів (рядок 110), основних засобів (рядок 120), незавершеного будівництва (рядок 130), дохідним вкладенням в матеріальні цінності (рядок 135), довгострокових фінансових складання (рядок 140), відкладеним фінансових активів (рядок 145) та інші необоротні активи (рядок 150). При цьому розрахунок ведеться за дебетом і кредитом відповідних рахунків на початок і кінець звітного періоду з урахуванням амортизаційних відрахувань. Підбийте сумарний підсумок по розділу 1 і внесіть отриману величину до рядка 190.
  2. Заповніть розділ 2 «Оборотні активи», який містить відомості про залишки запасів, сировини, матеріалів, продукції, товарах, витрати, грошових коштів, дебіторської заборгованості та інші дані по оборотних активів на початок і кінець звітного періоду. Розрахуйте суму залишків по рядках 210-270 і внесіть отримане значення в рядок 290.
  3. Розрахуйте валюту балансу підприємства за даними активів і внесіть її значення в рядки 300 бухгалтерської звітності. Для цього необхідно підсумувати величини рядка 190 і рядка 290.
  4. Перевірте правильність розрахунків, заповнивши пасивну частину балансу. Заповніть розділ 3 «Капітал і резерви», розділ 4 «Дострокові зобов’язання», розділ 5 «Короткострокові зобов’язання». Підбийте підсумки відповідні по розділах і внесіть отримані суми в рядки 490, 590 і 690.
  5. Підсумуйте отримані значення і внесіть у рядок 700, яка повинна збігатися з сумою, вказаною в рядку 300. В іншому випадку перевірте внесені дані у звітність і виправте помилки. Рівність сум буде свідчити про те, що розрахунок валюти балансу виконаний правильно.