Як розрахувати вартість бізнесу

Як розрахувати вартість бізнесу

Вартість бізнесу — це об’єктивний показник його функціонування, поточна вартість майбутніх благ від володіння ним. Вона дає уявлення про найбільш імовірною ціну, за якої бізнес може бути відчужений на відкритому ринку в умовах конкуренції.

Інструкція

 1. Якщо ви хочете розрахувати вартість бізнесу в прогнозному періоді, то використовуйте метод дисконтування грошових потоків. Він припускає застосування ставки дисконтування, тобто процентної ставки, яка використовується для приведення майбутніх доходів до теперішньої вартості. У цьому випадку прогнозна вартість бізнесу буде розраховуватися таким чином:

  Р = Σ CFt / (1 + I) ^ t, де

  CFt — грошовий потік для періоду t;

  I — ставка дисконтування;

  t — номер періоду, на початок якого проводиться оцінка бізнесу.
 2. Але ви повинні розуміти, що підприємство продовжує свою роботу і в пост прогнозний період. Залежно від перспективи розвитку компанії можливі різні варіанти: від її стабільного зростання до банкрутства. Для оцінки бізнесу ви можете використовувати модель Гордона, яка передбачає, що темпи зростання продажів і прибутку стабільні, а величина зносу дорівнює величині капітальних вкладень. У цьому випадку вартість бізнесу визначається наступним чином:

  Р = CF (t +1) / (I-g), де

  CF (t +1) — грошовий потік в перший рік постпрогнозного періоду;

  I — ставка дисконту;

  g-темпи зростання грошового потоку.

  Дану модель доцільно застосовувати, якщо велика ємність ринку збуту, постачання сировини та матеріалів стабільні, у підприємства є доступ до необхідних грошових ресурсів, ситуація на ринку сприятлива.
 3. Якщо в пост прогнозний період очікується банкрутство підприємства з подальшим продажем його майна, то використовуйте такий розрахунок:

  Р = (А-О) х (1 — Lср) — Рлікв, де

  А — сума активів з урахуванням переоцінки;

  О — величина зобов’язань;

  Lср — знижка за терміновість при ліквідації;

  Рлікв — витрати на ліквідацію. Сюди входять витрати зі страхування, оподаткування, управлінські витрати, оплата послуг оцінювача, виплати персоналу.

  На величину ліквідаційної вартості впливає місце розташування підприємства, ситуація в галузі, якість активів і інші фактори.