Як розрахувати вартість чистих активів

Як розрахувати вартість чистих активів

Показник «чисті активи» є одним із значень, які вказують на фінансову стійкість підприємства, і свідчить про захищеність інтересів кредиторів. Чисті активи представляють собою різницю між реальною вартістю майна компанії та її боргових зобов’язань.

Інструкція

  1. Для розрахунку вартості чистих активів під майном підприємства мається на увазі наступне. Це необоротні активи, які відображені в розділі № 1 балансу, за мінусом балансової вартості акцій, викуплених у акціонерів, а також запаси, грошові кошти та інші показники розділу № 2, за винятком заборгованості засновників по внесках в капітал фірми. Крім того, з вартості активів віднімаються резерви, якщо такі створені на підприємстві.
  2. Під пасивами, прийнятими до розрахунку, розуміються цільові фінансування й надходження, довгострокові і короткострокові зобов’язання, за винятком суми за статтею «доходи майбутніх періодів».
  3. Таким чином, різниця між вартістю отриманих активів і пасивів і буде становити чисті активи підприємства.
  4. Вартість чистих активів відображає величину розміру майна, яка йде на забезпечення інтересів кредиторів фірми, але не використовується на покриття зобов’язань у даний момент. Це майнова база, яка у разі неможливості забезпечення розрахунків з кредиторами, буде використана. Іншими словами, це та частина майна, яка залишається в розпорядженні підприємства після взаємного погашення кредиторської та дебіторської заборгованості. Саме тому даний показник називається «чистим», тобто це нічим не обтяжена частину майна.
  5. Показник чистих активів може бути і негативним. Це свідчить про те, що частина коштів, зайнятих у кредиторів, підприємство направляє на покриття поточних витрат. Це є свідченням його неефективної роботи, а також говорить про невиконання зобов’язань перед кредиторами. Тому даний показник використовується при аналізі кредитоспроможності фірми в першу чергу.