Як розрахувати вартість підприємства

Як розрахувати вартість підприємства

Якщо ви вирішили підвищити вартість свого підприємства, що є метою кожного бізнесмена, для початку було б непогано цю саму вартість визначити. Найбільш відомими підходами оцінки бізнесу є порівняльний, дохідний і витратний.

Вам знадобиться

Фінансова звітність, дані ринку.

Інструкція

  1. Якщо є достатньо сформований ринок, то оцінити вартість компанії можна тим, за скільки її вдасться продати. Спробуйте відшукати на ринку факт продажу підприємства, аналогічного вашому. Зафіксована продажна ціна і буде приблизною вартістю вашого бізнесу. Основна перевага цього підходу — його орієнтованість на фактичні ціни купівлі-продажу, скориговані ринком.
  2. Прибутковий підхід враховує один з найважливіших показників — здатність бізнесу приносити прибуток. Використовуючи цей підхід можна визначити ринкову вартість компанії, враховуючи очікувані в майбутньому доходи. Для визначення прибутку на конкретний період часу необхідно проаналізувати ретроспективні дані і скласти прогноз, враховуючи всі ризики, які можуть порушити плани компанії на отримання очікуваного доходу.
  3. Майновий або витратний підхід дозволить оцінити вартість бізнесу з точки зору понесених засновниками витрат. Відповідно до даного підходу, вартість активу визначається сумою витрат, які необхідно понести, щоб його (актив) замістити або відтворити. Перевага витратного підходу в його достовірності, оскільки враховується лише фактична вартість майна компанії. Щоб оцінити підприємство, проаналізуйте всі статті його балансу, підсумуйте вартість активів, а потім відніміть пасив балансу (поточна та довгострокова заборгованості).
  4. Порівняльний підхід часом не дозволяє адекватно оцінити вартість компанії, так як ринок досить часто відображає спекулятивні настрої, що змушує аналізувати котирування акцій за довгий період (3-5 років.). Прибутковий підхід не в змозі врахувати всі можливі ризики, а витратний не враховує перспективи розвитку. Тому при оцінці бізнесу найкраще їх комбінувати — в такому випадку вдасться найбільш точно оцінити вартість компанії.

Джерела