Як розрахувати відхилення

Як розрахувати відхилення

Розрахунок відхилень різних показників — основа аналізу господарської діяльності підприємства. Подібні розрахунки дозволяють спрогнозувати результати на кінець планового періоду. Порівняння плану і реального результату допомагає глибоко досліджувати реальні причини, які впливають на розвиток організації в найближчому майбутньому.

Інструкція

 1. Абсолютне відхилення

  Його отримують шляхом віднімання величин. Виражається в тих же величинах, що й показники. Абсолютне відхилення висловлює сформоване співвідношення між плановим показником і фактичним або між показниками різних періодів. При цьому якщо фактичний оборот випереджають плановий, то абсолютне відхилення записують зі знаком «плюс», при цьому зменшення фактичних витрат, незважаючи на позитивний вплив цього факту на прибуток підприємства, записують зі знаком «мінус».
 2. Відносне відхилення

  Його отримують шляхом ділення показників один на одного. Виражається у відсотках. Найчастіше розраховують відношення одного показника до сумарною величиною або відношення зміни показника до величини попереднього періоду. Приміром, щоб розрахувати відносне відхилення витрат на комунальні послуги, потрібно їх розділити на сумарні витрати на виробництво продукції. А якщо отриманий показник помножити на вартість 1 одиниці виробленої продукції, то в результаті ви зможете дізнатися, яка частка витрат на комунальні послуги у вартості цієї одиниці.
 3. Застосування відносних відхилень значно підвищує інформативність аналізу фінансової і господарської діяльності підприємства і показує зміни більш чітко, ніж застосування абсолютних відхилень. Наприклад, у січні компанія отримала 10 000 рублів прибутку, а в грудні цей показник дорівнював 12 000 рублів. У порівнянні з попереднім періодом виручка підприємства зменшилася на 2 тисячі рублів. Дана цифра сприймається не так гостро, як відхилення у відсотках: (10000-12000) / 12000 * 100% = -16,7%. Зниження прибутку на 16,7% дуже значно. Це може говорити про серйозні проблеми зі збутом.
 4. Селективні відхилення

  Дану величину розраховують шляхом порівняння контрольованих показників за певний період з аналогічними показниками минулого року, кварталу або місяця. Виражається в коефіцієнтах. Наприклад, порівняння величин місяця з тим же місяцем минулого року більш інформативно, ніж порівняння з попереднім місяцем. Розрахунок селективних відхилень більш актуальне для підприємств, чий бізнес залежить від сезонних коливань попиту.
 5. Кумулятивні відхилення

  Це не що інше, як відношення сум, обчислених наростаючим підсумком з початку періоду до аналогічних показників попередніх періодів. Кумуляція компенсує випадкові коливання параметрів діяльності, допомагаючи точно виявити тренд.