Як розрахувати відносне відхилення


 

Відносні показники являють собою ставлення однієї абсолютної величини до іншої. Вони відображають кількісні співвідношення між досліджуваними явищами. При обчисленні відносного відхилення проводиться порівняння одного або декількох показників з базою або підставою.Вам знадобиться

— калькулятор.

Інструкція

  1. Специфічною рисою показника відхилення є те, що він дозволяє відволіктися від певних відмінностей абсолютних величин. Це дає можливість порівнювати такі явища, абсолютні значення яких є не порівнянними.
  2. Відносне відхилення являє собою відхилення, розраховується по відношенню до інших величинам. Виражається у відсотках або долях. Найчастіше обчислюється по відношенню до якого-небудь загального показника або параметру. Застосування цього індексу в дослідженнях підвищує рівень інформативності проведеного аналізу і дозволяє більш точно оцінювати зміни.
  3. Загальна формула розрахунку може бути представлена ​​наступним чином: Δо = хотч / хб. Її складові змінюються в залежності від того, яке явище береться в основу зіставлення.
  4. Якщо необхідно співвіднести один і той же показник у різні періоди часу, розраховуємо темп його зростання. Він показує, як змінилася величина в звітному (поточному) періоді в порівнянні з її базисним рівнем: Тр = х1/х0. Якщо цей показник виражається у відсотках, то мова йде про темп приросту: Тпр = (х1/х0) * 100%.
  5. Відносна величина планового завдання являє собою відношення планованого і прийнятого за основу для порівняння рівнів одного і того самого явища. За базу виступає фактично досягнута величина ознаки досліджуваного явища в попередньому періоді. Формула розрахунку має вигляд: ОВпз = хпл / хб.
  6. Якщо розглядається виконання заданого рівня, то мова йде про поняття «виконання плану». В цьому випадку розраховується щодо відхилення фактично отриманого результату від планованого рівня: ОВвп = хф / хпл. Воно показує, у скільки разів отримане значення досліджуваного явища відрізняється від запланованого рівня явища на цей же період.