Як розрахувати відносні показники

Як розрахувати відносні показники

Відносні показники призначені для того, щоб характеризувати інтенсивність змін, що відбуваються вимірюваної величини. Для їх знаходження треба знати абсолютні значення як мінімум у двох точках вимірювань — наприклад, на двох відмітках тимчасової шкали. Тому відносні показники вважаються вторинними по відношенню до абсолютних, але тим не менш, без них важко оцінити загальну картину змін, що відбуваються з вимірюваним параметром.

Інструкція

  1. Делите один абсолютно показник на інший, щоб отримати значення відносного показника, що характеризує зміни, що відбулися абсолютних показників. У чисельник слід ставити той абсолютний показник, який є поточним (або «порівнюваним»), а в знаменнику повинен бути абсолютний показник, з яким порівнюється поточне значення — він називається «підставою» або «базою порівняння». Результат розподілу (тобто відносний показник) буде висловлювати, у скільки разів поточний абсолютний показник більше базисного або скільки одиниць поточного значення припадає на кожну одиницю базового.
  2. Якщо порівнювані абсолютні величини мають однакові одиниці виміру (наприклад, кількість вироблених гаубиць), то отриманий в результаті розрахунків відносний показник, як правило, виражається у відсотках, проміле, продецімілле або в коефіцієнтах. У коефіцієнтах відносний показник виражають у тому випадку, якщо базовий абсолютний показник приймають рівним одиниці. Якщо одиницю замінити сотнею, то відносний показник буде виражений у відсотках, якщо мільйоном — в проміле, а якщо десятьма мільйонами — в продецімілле. Коли порівнюють дві величини, які мають різні одиниці виміру (наприклад, гаубиці і чисельність населення країни), отриманий відносний показник виражається в іменованих величинах (наприклад, гаубиць в розрахунку на душу населення).
  3. Використовуйте будь-калькулятор для знаходження чисельного значення відносного показника. Ця операція не потребує розрахунку будь-яких спеціальних функцій, а являє собою звичайну операцію ділення двох чисел, тому підійде практично кожен справний калькулятор.