Як розрахувати відновну вартість

Як розрахувати відновну вартість

Знос обладнання, будівель тягне за собою перерахунок первісної вартості. Різна час придбання та введення в експлуатацію основних засобів по-різному відбивається в балансі підприємства. У процесі використання основні фонди підлягають переоцінці з метою виявлення їх відновної вартості.

Інструкція

 1. Складіть список основних засобів, що потребують переоцінки на вашому підприємстві. До основних засобів відносяться: будівлі, споруди, виробниче обладнання, машини, то є всі засоби, складові фізичний капітал підприємства.
 2. Використовуйте один з двох методів переоцінки основних засобів. Визначте відновну вартість шляхом індексування первісної вартості з урахуванням суми амортизації. Для цього дізнайтеся первісну вартість основних засобів. Вона складається з ціни, сплаченої при покупці, а також транспортних та інших витрат, які зажадали для введення в експлуатацію основних засобів. Всі витрати, зроблені при установці, виготовленні основних засобів беруться до уваги при визначенні первісної вартості. Однак податок на додану вартість не включайте до цього показника. Також до первісної вартості не включайте загальногосподарські та подібні їм витрати, якщо вони безпосередньо не пов’язані з придбанням основних засобів.
 3. Коли первісна вартість підрахована, а індекс переоцінки відомий, розрахуйте відновну вартість за формулою, що наведена нижче:

  Фв = Фп * Кпер, де

  Фв — відновна вартість, виражається в рублях,

  Фп — початкова вартість, виражається в рублях, і

  Кпер — коефіцієнт переоцінки.

Зверніть увагу

Відновлювальна вартість після переоцінки основних коштів стає первісною вартістю.

Корисні поради

Розрахунок відновної вартості не є обов’язковим для організації. Дана процедура може повторюватися на підприємстві не частіше, ніж 1 раз в рік, де за початок року береться 1 січня. Кожне підприємство у своїй обліковій політиці має право самостійно складати список основних засобів, які потребують перерахунку відновної вартості за певний період часу.