Як розрахувати відрядну зарплату

Як розрахувати відрядну зарплату

Відрядна оплата праці встановлюється колективним договором або іншими нормативними актами, обов’язковими для виконання тільки на даному підприємстві. Якщо, згідно з трудовим договором, для даного конкретного працівника встановлена ​​відрядна форма оплати, то її розрахунок проводиться в такому порядку.

Інструкція

  1. Відрядна оплата праці передбачає розрахунок заробітної плати виходячи їх кількості виконаного обсягу роботи і розцінок за одиницю цього обсягу. Встановіть, який документ буде формою обліку: наряд-книжка, маршрутна карта, відомість обліку, наряд на відрядну роботу, акт приймання виконаних робіт і т.п. Уніфікованої форми цих документів не існує, тому розробіть їх для свого підприємства самостійно.
  2. Пакет необхідних первинних документів визначте з урахуванням виду відрядної оплати. Якщо вона пряма відрядна, то необхідний наказ, що встановлює відрядні розцінки на кожний вид робіт і наряд на відрядну роботу. При відрядно-прогресивній оплаті праці вам потрібно, крім наряду на відрядні роботи, встановлені відрядні розцінки на ті роботи або продукцію, які будуть вироблені понад норматив. Якщо вид форма оплати — відрядно-преміальна, необхідно оформити наряд на відрядну роботу і видати наказ про преміювання.
  3. Якщо працівник перебуває на побічно-відрядній оплаті праці (допоміжні робітники та інженерно-технічний персонал), то його заробітна плата повинна перебувати в прямій залежності від того, як трудяться обслуговував або знаходяться в його підпорядкуванні, основні працівники, бригади або ділянки. В здачі в бухгалтерію при цьому підготуйте наряд підрозділу на виконання конкретного виду робіт, табель обліку робочого часу і тарифні ставки основного працівника.
  4. Покладіть наказом обов’язки з обліку виробітку робітників у кожному підрозділі вашого підприємства. Зазвичай, його ведуть майстра або бригадири. Цю обов’язок наказом можна покласти і на будь-якого іншого працівника.
  5. Проведіть розрахунок заробітної плати з урахуванням кількості виконаної за звітний період роботи або виробленої продукції і відрядних розцінок. Відрядну розцінку визначте як частка від ділення годинної (денної) тарифної ставки, встановленої відповідно до розряду виконаної роботи, на годинну (денну) норму виробітку. Норма виробітку — це та кількість продукції, що даний працівник, який має певну професійну кваліфікацію, повинен виробити в одиницю часу.

Корисні поради

Заробітну плату, нараховану на бригаду робітників, розподіліть між її окремими членами з урахуванням відпрацьованого часу, кваліфікації (тарифної ставки) і коефіцієнтом трудової участі.