Як розрахувати відсоток виконання плану

Як розрахувати відсоток виконання плану

Ефективне функціонування підприємства в умовах ринкової економіки може бути досягнуто тільки в разі постійного контролю за обсягами та якістю продукції, що випускається. Аналіз виконання виробництва і реалізації продукції необхідно проводити щомісяця, квартал, півріччя та рік.

Вам знадобиться

- Виробничий план або бізнес-план.

Інструкція

  1. Встановіть прогнозні планові показники з випуску та реалізації продукції. Планові показники по основному асортименту продукції необхідно взяти з даних, зазначених у стратегічному бізнес-плані або виробничому плані підприємства. Виробничий план зазвичай розробляється на початок звітного періоду і затверджується керівником підприємства. Виробничий план повинен включати в себе не тільки прогнозні показники на період, але і потреби у фінансових ресурсах на досягнення цих показників.
  2. Визначте загальний фактичний обсяг випуску продукції, зарахований у виконання плану звітного періоду. Для цього необхідно враховувати дані по валової продукції підприємства, тобто по всій виробленої та реалізованої готової продукції, включаючи незавершене виробництво, а також виконаним роботам підприємства. Для отримання достовірної оцінки виконання виробничого плану необхідно проаналізувати відсоток виконання плану по основній продукції і по незавершеному виробництву.
  3. Розрахуйте відсоток виконання плану по основному асортименту продукції, а також по незавершеному виробництву. Показник виконання плану у такому випадку розраховується як відношення загального фактичного обсягу випуску продукції, віднесеного до виконання плану, на загальний плановий випуск продукції, позначений у бізнес-плані або виробничому плані підприємства. Рівень виконання плану виражається у відсотках.
  4. Проаналізуйте отримані дані по відсотку виконання плану і зіставте його з даними за минулий звітний період. У результаті такого аналізу можна визначити рівень приросту рівня виконання плану в цьому звітному періоді у порівнянні з минулим. Якщо рівень приросту буде негативним, то необхідно виявити причини, які негативно вплинули на виконання плану, а також розробити конкретні заходи щодо поліпшення роботи підприємства.