Як розрахувати виконання плану

Як розрахувати виконання плану

Оцінка виконання плану призначена для того, щоб зіставити запланований випуск продукції з фактично досягнутими результатами. На основі даного аналізу робляться висновки про ефективність роботи виробничого відділу, даються рекомендації щодо збільшення продуктивності праці, складається план на наступний період з урахуванням отриманого показника.

Вам знадобиться

Баланс підприємства;
річний або поточний бухгалтерський та статистичний звіти;
калькулятор;
блокнот і ручка.

Інструкція

 1. Складіть план виробництва кожного конкретного виробу за певний проміжок часу. Планові показники можуть виражатися як у вартісному вимірі, так і в натуральних (штуки, тонни, метри) і в умовно-натуральних (кількість умовних ящиків, банок, пляшок) величинах.

  Нехай підприємство займається текстильної промисловістю. За місяць підприємство планує випустити шовку на 148 тисяч рублів, бязі — на 132 тисячі рублів і синтетичних матеріалів — на 164 тисячі рублів. Отримані дані можна оформити у вигляді таблиці із зазначенням найменування вироби та планового показника в тисячах рублів.
 2. Складіть все планові показники для отримання загальної вартісної оцінки плану:

  Vп = А + Б + С,

  Де А — плановий показник по шовку, Б — по бязі, С — за синтетичними матеріалами, Vп — плановий обсяг випуску продукції.

  Vп = 148 +132 +164 = 444 тисячі рублів.
 3. Знайдіть у балансі або іншій формі звітності показники, що виражені в обсязі продукції, зарахованої в рахунок виконання плану. Ці показники повинні мати аналогічне значення з плановими показниками. Тобто якщо планові показники вимірюються в рублях, то і результативний об’ємний продукції необхідно висловити у вартісному вираженні.

  Нехай на текстильному підприємстві шовку випустили на 147 тисяч рублів, бязі — на 132 тисячі рублів, синтетичних матеріалів — на 158 тисяч рублів. Занесіть результати в таблицю.
 4. Складіть фактичні показники обсягу випущеної продукції.

  Va = 147 +132 +158 = 437 000 рублів.
 5. Розрахуйте виконання плану шляхом розподілу планових показників на фактично досягнутий обсяг випущеної продукції і помножте твір на 100%.

  ВП = (Vа / Vп) * 100%, де

  ВП — виконання плану.

  ВП = (437 / 444) * 100% = 98,4%

  Таким чином, текстильне підприємство виконало план на 98,4%.