Як розрахувати виробничі потужності

Як розрахувати виробничі потужності

Виробнича потужність є показником максимально можливого випуску продукції, надання послуг або виконання робіт згідно з встановленою номенклатурою і при використанні всіх наявних ресурсів. Дана величина вимірюється в натуральному вираженні (тонни, штуки, кілометри тощо) і залежна від можливостей обладнання підприємства.

Інструкція

  1. Уточніть виробничо-технічну структуру ділянки і цехів. Розподіліть роботи по одиницях обладнання. Проаналізуйте виробничі процеси, що проходять в ході діяльності і випуску продукції.
  2. Визначте трудомісткість ділянки за діючими нормами при обліку прогресивного використання обладнання. Після цього визначте пропускну здатність устаткування з поділом на взаємозамінні групи. Для цього спочатку необхідно розрахувати ефективний річний фонд часу устаткування. Він дорівнює добутку числа робочих днів у році на тривалість робочого дня і на число змін у добу роботи обладнання.
  3. Після цього відкоригуйте отримане значення на одиницю мінус коефіцієнт планових втрат часу, поділений на 100. Отриманий річний фонд часу помножте на кількість одиниць обладнання і розділіть на норму часу, необхідну для виготовлення продукції на даному обладнанні.
  4. Проаналізуйте отримане значення і виберіть провідну групу, яка буде використана при розрахунку потужності ділянки. Визначте вузькі місця, які пов’язані із застосуванням обладнання, що володіє пропускною спроможністю набагато нижче, ніж у ведучої групи. Розробіть заходи щодо їх ліквідації та з використання недовантаженою обладнання.
  5. Розрахуйте виробничу потужність цеху, прийнявши в розрахунку виробничі потужності ділянки. Таким чином, збільшуючи об’єкти, ви дійдете до підприємства в цілому. Після визначення виробничої потужності необхідно проаналізувати стан підприємства і підстроїти його діяльність до зміни попиту. Для відображення ефективності використання обладнання необхідно фактичний або плановий обсяг випуску продукції розділити на виробничу потужність і порівняти отримане значення з іншими показниками звітних періодів.