Як розрахувати виробничу собівартість

Як розрахувати виробничу собівартість

Виробнича собівартість продукції підприємства — це сума витрат на випуск продукції, у тому числі вартість напівфабрикатів, покупних виробів і послуг інших організацій, а також витрати на управління та обслуговування виробництва. У виробничу собівартість включаються витрати, пов’язані з виготовленням продукції і доставкою її на склад.

Інструкція

 1. При розрахунку виробничої собівартості вдаються до калькулювання. Це система економічних розрахунків собівартості, найважливіший процес управління виробництвом, що є заключним етапом обліку витрат на виробництво та реалізації продукції.
 2. Існує кілька методів калькулювання. Простий прямий метод застосовується на підприємствах виробничої та нематеріальної сфери, де випускається продукція одного виду, не виникають у великому обсязі запаси напівфабрикатів, а також запаси готової продукції. Суть даного методу полягає в тому, що об’єкт обліку збігається з об’єктом, за яким розраховується собівартість. Виробнича собівартість в даному випадку визначається наступним чином:

  ПС = ПМЗ + ПТЗ + ОПР, де ПМЗ — прямі матеріальні витрати, ПТЗ — прямі трудові витрати, ОПР — загальновиробничі витрати організації.

  Собівартість окремої одиниці продукції розраховується як відношення величини виробничої собівартості до обсягу випущеної продукції.
 3. Простий двоступінчастий метод калькулювання застосовується на підприємствах, де здійснюється облік витрат за місцями їх виникнення. Він дає можливість визначити запаси і готову продукцію з виробничої собівартості і віднести витрати з управління в повному обсязі на кількість випущеної продукції. У цьому випадку собівартість розраховується наступним чином:

  - Визначається виробнича собівартість одиниці продукції, що дорівнює відношенню всіх витрат на кількість випущених виробів;

  - Визначається відношення суми управлінських витрат до обсягу виробленої продукції;

  - Визначається собівартість одиниці продукції як сума двох попередніх стосунків.
 4. Позамовний метод визначення собівартості застосовується при виготовленні конкретного замовлення. Собівартість замовлення при цьому методі включає кілька складових (більш простих продуктів). Позамовний метод використовується при будівництві, швейному справі і т.д.
 5. При Попередільний методі собівартість розраховується по кожному виробничому ділянці (переділу). При цьому витрати враховуються не за видами продукції, а по стадіях виробництва.