Як розрахувати власні оборотні кошти

Як розрахувати власні оборотні кошти

Власні оборотні кошти підприємства — це ті кошти, які були вкладені в поточні активи компанії. Це предмети праці та сировину, готову продукцію на складах компанії, а також грошові кошти. Для розрахунку власних оборотних коштів можна скористатися кількома способами.

Інструкція

  1. Розрахунок за даними балансу — самий простий, швидкий і зручний. В офіційних підрахунках використовується формула, прописана в офіційному документі — Методичних положеннях по оцінці фінансового стану організації. За цією формулою для підрахунку власних оборотних коштів підприємства необхідно з суми розділу III балансу відняти суму розділу I. Для того, що порахувати власні оборотні кошти компанії більш практично, додайте до суми власних коштів довгострокові кредити і позики. Справа в тому, що довгострокові позикові кошти використовуються традиційно на придбання основних засобів, тому ви цілком можете враховувати їх у власних оборотних коштах.
  2. Розрахунок за математичними формулами не набагато складніше. Таких формул існує декілька, і кожна з них дозволяє порахувати власні оборотні кошти (ВОК). Для того, щоб визначити СОС, відніміть від суми їх джерел необоротні активи. Також ви можете розрахувати власні оборотні кошти по формулі з урахуванням довгострокових позик. Підсумуйте власні і довгострокові позикові кошти, а потім відніміть від отриманої величини необоротні активи. Нарешті, при використанні третього варіанту візьміть величину оборотних активів і відніміть від неї величину короткострокової заборгованості.
  3. Незважаючи на те, що точне значення всіх математичних виразів для підрахунку СОС відрізняється за змістом і за змістом, ці відмінності досить тонкі, і мають більше значення в науці фінансового аналізу, а не для практичного застосування. Тому всі варіанти підрахунків дадуть правильну оцінку величини власних оборотних коштів. Головне, визначаючи динаміку, що відбулася за останні 2-3 роки діяльності підприємства, оцінюйте величину власних оборотних активів одним і тим же способом.
  4. Для оцінки ж достатності обігових коштів на підприємстві, розрахуйте коефіцієнти фінансової стійкості, які також можуть вважатися як за даними балансу, так і за відповідними формулами.