Як розрахувати власний оборотний капітал


 

Показник власного оборотного капіталу впливає на фактор фінансування поточної діяльності і визначає необхідність в залученні позикових коштів.Інструкція

  1. Знайдіть величину власного капіталу підприємства за даними бухгалтерського балансу за формою № 1. Для цього необхідно взяти значення підсумку за розділом 3 «Капітал і резерви», яке знаходиться в рядку 490, і додати до нього доходи майбутніх періодів (рядок 640) і резерви майбутніх витрат (рядок 650).
  2. Визначте величину необоротних активів підприємства, яка відповідає підсумку по розділу 1 «Необоротні активи», записаному в рядку 190.
  3. Розрахуйте власний оборотний капітал, що дорівнює різниці між власним капіталом і позаоборотними активами фірми. Якщо підприємство має довгостроковими позиковими засобами, то дані зобов’язання також додаються до отриманої величині.
  4. Обчисліть величину власного оборотного капіталу як різницю оборотних активів і короткострокових зобов’язань організації, якщо тільки вони є джерелом формування обігових коштів організації. В цьому випадку також необхідно звернутися до бухгалтерського балансу за формою № 1 і відняти з рядка 290 «Разом у розділі 2» значення рядка 690 «Разом у розділі 5».
  5. Проаналізуйте отриману величину власного оборотного капіталу підприємства. Визначте коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами, який дорівнює відношенню власного оборотного капіталу до оборотних активів підприємства. Якщо отримана величина нижче 0,1, то це означає, що діяльність підприємства грунтується на формуванні оборотних коштів з позикових джерел. В цьому випадку необхідно переглянути політику фірми, оскільки показник говорить про фінансової нестійкості організації.
  6. Оцініть достатність власних оборотних коштів і визначте залежність підприємства від залучених джерел для формування оборотних активів. Для цього розраховується коефіцієнт фінансової стійкості, що дорівнює відношенню власного капіталу до валюти балансу.