Як розрахувати внутрішню норму прибутковості

Як розрахувати внутрішню норму прибутковості

Ставка дисконту на момент окупності проекту є внутрішньою нормою прибутковості. Тобто повинен збігатися приплив і відтік грошових коштів, а також чистий дисконтований дохід повинен бути близький до ставки дохідності. Внутрішня норма прибутковості визначає саму прийнятну ставку дисконту, коли можна вкладати інвестиції без втрат для власника.

Інструкція

  1. Внутрішня норма прибутковості є показником ефективності інвестицій. Цей термін означає ставку дисконтування, при якому поточна чиста вартість проекту дорівнює нулю. На практиці внутрішня норма прибутковості порівнюється з нормою дисконту, при цьому якщо норма дохідності більше або дорівнює дисконту, проект забезпечує позитивну величину, відсоток доходу, що дорівнює різниці між нормою прибутковості та дисконту.
  2. Розраховується норма прибутковості, виходячи з таких показників: позитивна величина і дисконт. Для цього необхідно позитивну величину розрахувати при різних рівнях дисконтної ставки до того значення, коли перша стане негативною. І тільки після цього можна знайти значення внутрішньої норми прибутковості, розділивши позитивну величину на різницю між нею і негативною величиною.
  3. Якщо в наявності є кілька альтернативних проектів з одними і тими ж значеннями норми прибутковості і позитивної величини, то при виборі остаточного варіанта вкладення інвестицій враховується дюрація, яка є середньозваженим строком життєвого циклу проекту чи ефективного час дії проекту. Ця величина дозволяє приводити до одного стандарту різноманітні проекти, що розрізняються за термінами, методам розрахунку відсотків і кількості періодичних платежів. Метод грунтується на розрахунку моменту, коли проект починає приносити дохід і на кількості щомісячних або квартальних надходжень доходу протягом його терміну дії.
  4. Ефективність проекту з точки зору норми прибутковості наочно показує відповідність прибутковості встановленою нормою рентабельності, що залежить від середньозваженої вартості капіталу. Однак ця ставка не завжди буває об’єктивним показником, оскільки показує максимальну величину капіталу, що застосовується для збереження неотрицательной чистої вартості. В умовах мінливих в різних періодах позитивних і негативних грошових потоків, розрахунок норми прибутковості призводить до того, що інвестиційний проект має декілька різних норм внутрішньої прибутковості. В такому випадку норма прибутковості не має сенсу.

Зверніть увагу

Внутрішня норма прибутковості дає можливість порівнювати проекти різної тривалості і різного масштабу.

Корисні поради

Розрахунок внутрішньої норми прибутковості полегшує вибір інвестиційного проекту при залученні капіталу з обмеженими можливостями.