Як розрахувати ВВП країни

Як розрахувати ВВП країни

Валовий внутрішній продукт країни — економічне поняття, один з найважливіших елементів Системи національних рахунків, який являє собою сумарну вартість всіх вироблених у країні товарів і послуг за річний період.

Інструкція

  1. Розрізняють номінальний, реальний, фактичний і потенційний ВВП. Номінальний ВВП виражається у цінах поточного року, реальний розраховується з поправкою на інфляцію за цінами попереднього року.
  2. Фактична ВВП розраховується при неповній зайнятості населення, а потенційний — при повній. Їх відмінність полягає в тому, що перший відображає реальні можливості економіки, а другий — потенційні, тобто завищені.
  3. Існує три методи розрахунку ВВП: розподільчий, виробничий і метод кінцевого використання. ВВП за розподільчим методом являє собою суму факторних доходів (заробітна та орендна плата, отримання відсотків, прибуток організацій). Цей метод є розрахунками за доходами всіх суб’єктів, які проживають на території країни, що є як резидентами, так і нерезидентами.
  4. Виробничий метод використовується для розрахунку ВВП за доданою вартістю. Таким чином, ВВП — це загальна грошова оцінка всіх вироблених у країні товарів і послуг за рік. Враховується лише додана вартість, тобто різниця між доходом компанії і проміжними витратами, витраченими на виробництво товару або послуги. При цьому всі товари повинні враховуватися лише один раз, тобто необхідно уникати подвійного обліку продуктів, що входять до складу кінцевого товару. Наприклад, борошно є проміжним товаром для виробництва хліба, отже, враховується лише вартість хліба.
  5. Метод кінцевого використання є розрахунком за видатками. У цьому випадку ВВП дорівнює сумі споживчих витрат населення, інвестицій у виробництво (покупка обладнання, купівля або оренда приміщення тощо), державних витрат на товари та послуги, чистого експорту (різниці між експортом та імпортом країни).