Як розрахувати ВВП на душу населення

Як розрахувати ВВП на душу населення

На сьогоднішній день ВВП на душу населення є одним з макроекономічних показників, який в повній мірі відображає рівень життя населення тієї чи іншої країни. Звичайно, валовий внутрішній продукт достовірно характеризує економіку держави, але його високий рівень не дає уявлення про її ефективність.

Інструкція

  1. Необхідність розрахунку ВВП на душу населення має чітке обгрунтування. Адже одна справа, коли ВВП, що дорівнює 2 млрд. доларів, проводиться в державі з чисельністю населення 200 млн. чоловік, і зовсім інша, коли такий же обсяг ВВП сформований в країні з населенням в десять разів менше.
  2. Для того щоб визначити ВВП на душу населення, необхідно провести нескладний розрахунок: розділіть загальний обсяг валового внутрішнього продукту на загальну чисельність населення країни. Так ви дізнаєтеся, яка кількість товарів і послуг у вартісному вираженні, вироблених в економіці країни, припадає на одного її мешканця. Росія по ВВП на душу населення займає 34 місце у світовому рейтингу.
  3. ВВП на душу населення ви можете розрахувати також за паритетом купівельної спроможності. Паритет купівельної спроможності — це відношення між двома валютами різних держав, яка розраховується на основі їх купівельної спроможності щодо деякого обсягу товарів і послуг. Наприклад, один і той же набір товарів і послуг коштує в Україну 500 гривень, а в США — 100 доларів. У цьому випадку паритет купівельної спроможності становить 5 гривень за долар, тобто за 5 гривень в Україні можна купити той же набір, що і за 1 долар в США. При цьому валютні курси цих країн можуть істотно відхилятися від паритету. Тому ви повинні розуміти, що паритет купівельної спроможності — це індикатор, який використовується статистичними організаціями при розрахунках, а валютний курс — це реальний інструмент світової економіки. Наша країна по ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності знаходиться на 36 місці.
  4. Але в той же час ви повинні враховувати, що ВВП на душу населення не є єдиним показником ефективності економіки країни та якості життя населення. Він не вважається ідеальним індикатором розвитку країни, хоча використовувати при аналізі його можна.