Як розрахувати ввп

Як розрахувати ввп

ВВП — валовий внутрішній продукт — це ринкова вартість усіх товарів і послуг, призначених для безпосереднього вживання, які були зроблені за рік у всіх галузях на території країни для споживання, експорту або накопичення. Це один з основних показників економіки держави. Цей показник розраховується як номінальний і реальний — з поправкою на інфляцію. Зазвичай ВВП розраховується щоквартально і за рік.

Вам знадобиться

Дані статистики по галузях економіки за необхідний період, бажано використання спеціалізованих програм для полегшення розрахунку. Безпосередньо для розрахунку слід вибрати одну з трьох методик.

Інструкція

  1. Для розрахунку ВВП за методом доданої вартості слід підрахувати вартість виключно кінцевих товарів і послуг, без урахування проміжних товарів, які потягнуть за собою подвійний облік. У цьому випадку додана вартість — це ринкова ціна саме продукції підприємства, за вирахуванням сировини і матеріалів, тому в розрахунку ВВП використовуються тільки суми за ринковою ціною всіх випущених товарів і наданих послуг.
  2. Для розрахунку ВВП за видатками слід підсумувати всі витрати економічних суб’єктів на придбання кінцевих продуктів. За цим методом підсумовуються споживчі витрати населення, приватні інвестиції в національну економіку, державні закупівлі товарів і послуг, чистий експорт країни.
  3. Для розрахунку ВВП за доходами слід підсумувати всі доходи власників факторів виробництва, що діють в географічних рамках країни, як резидентів, так і нерезидентів. За цим методом підсумовуються заробітна плата, відрахування на соціальне страхування, валовий прибуток, валовий змішаний дохід, податки на виробництво та імпорт за винятком субсидій.

Зверніть увагу

Багато суб’єктів господарювання — приватні особи та підприємства свідомо спотворюють величину своїх доходів, приховуючи їх від оподаткування, тому отриманий показник ВВП не є повним віддзеркаленням економічних підсумків роботи за період

Корисні поради

У теорії всі методи повинні дати однакову цифру, проте на практиці це не так, зокрема через методологічних розбіжностей часу обліку різних показників.