Як розрахувати єдиний соціальний податок

Як розрахувати єдиний соціальний податок

Єдиний соціальний податок — це податок, який існував до 1 січня 2010 року. З 01.01.10 р. даний податок замінили внесками до Пенсійного Фонду та фондів соціального страхування. Якщо вам необхідно розрахувати єдиний соціальний податок, дотримуйтеся наступного алгоритму.

Інструкція

  1. Спочатку визначте базу оподаткування. Базою оподаткування (та сума, з якою податок сплачується) є сума доходу фізичної особи (найманого працівника). Вона може бути отримана їм у вигляді заробітної плати, тобто за трудовими договорами., Або у вигляді інших виплат, які видаються за цивільно-правовими договорами: авторська винагорода, оплата за виконані роботи і т.д. При цьому платниками єдиного соціального податку були організації та індивідуальні підприємці, які використовують найману робочу силу.
  2. Визначте ставку податку. Ставка податку має регресивною шкалою, тобто з більшої суми утримується менший відсоток. Так, із суми від 0 до 280 000 руб. шкала податку виглядає так: Федеральний бюджет (ФБ) — 6%, Пенсійний Фонд Росії (ПФР) — 14%, Територіальні фонди обов’язкового медичного страхування (ТФОМС) — 2%, Федеральний фонд обов’язкового медичного страхування (ФФОМС) — 1,1%, Фонд соціального страхування (ФСС) — 2,9%. При такому розподілі звичайне навантаження на зарплату найманого працівника становить 26%. Другий межа і друга шкала призначаються для доходів від 280 001 руб. до 600 000 руб. включно: ФБ — 2,4%, ПФР — 5,5%, ТФОМС — 0,5%, ФФОМС — 0,6%, ФСС — 1%. І третій межа і третя шкала призначаються для доходів понад 600 000 руб.: ФБ — 2,0%, ПФР — 0%, ТФОМС — 0%, ФФОМС — 0%, ФСС — 0%.
  3. Перемножте базу оподаткування (суму заробітної плати) на ставки відрахувань за відповідною шкалою. Наприклад: заробітна плата працівника складає 60 000 руб. Тоді ставка єдиного соціального податку: 6 +14 + 2 + 1,1 +2,9 = 26%. Сума єдиного соціального податку, що підлягає відрахуванню до бюджету: 60 000 руб. * 0,26 = 15 600 руб. При цьому сума заробітної плати не повинна бути зменшена на суму прибуткового податку. Таким чином, існувало подвійне оподаткування одних і тих же сум.

Зверніть увагу

Єдиний соціальний податок не нараховувався: на доходи інвалідів усіх груп інвалідності, на допомогу і компенсації, неоподатковувані податком на доходи фізичних осіб, на суми компенсацій (при звільненні на суму компенсації за невикористану відпустку). Не включалися в базу оподаткування суми страхових внесків, які підприємство сплачувало за своїх працівників у фонди добровільного медичного страхування при терміні страхування більше року. Крім того, не включалися до оподатковуваного доходу і будь-які виплати, яке підприємство робило за рахунок свого прибутку (не відносячи такі виплати на витрати).