Як розрахувати забезпеченість власними оборотними засобами

Як розрахувати забезпеченість власними оборотними засобами

Забезпеченість власними оборотними засобами — це один з основних показників фінансової стійкості підприємства. Якщо у компанії відсутній власний капітал, то це означає, що формування оборотних активів, а в деяких випадках і частину необоротних, здійснюється за рахунок позикових коштів.

Інструкція

  1. Для визначення забезпеченості підприємства власними оборотними засобами застосовується спеціальний коефіцієнт. Він розраховується як відношення власних оборотних коштів до обсягу оборотних активів. У свою чергу величина власних оборотних коштів розраховується як різниця між власним капіталом фірми (рядок 490 «Балансу») та сумою необоротних активів (рядок 190).
  2. Коефіцієнт забезпеченості власними обіговими коштами показує, яка частина власного капіталу, що залишається від формування необоротних активів, йде на покриття оборотних. Нормативне значення цього коефіцієнта становить 0,1, тобто не менше 10 відсотків оборотних коштів має бути сформовано за рахунок власного капіталу підприємства.
  3. Буває ситуація, коли різниця між власним капіталом і позаоборотними активами фірми негативна. Це означає, що власного капіталу фірми недостатньо для формування не тільки частини оборотних активів, але і необоротних, тобто частина основних і всі оборотні кошти формуються за рахунок позикових джерел.
  4. Часом необоротні активи покриваються на 100 відсотків власним капіталом, а оборотні забезпечуються за допомогою кредитів та позик. У даному випадку коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами буде дорівнює нулю.
  5. Якщо рівень даного коефіцієнта нижче нормативного значення, то це свідчить про недостатність власного капіталу підприємства або занадто великий величиною позаоборотних активів, наприклад, з-за великого обсягу незавершеного будівництва, або значної величини оборотних коштів, наприклад, внаслідок зростання незатребуваних запасів або великого обсягом дебіторської заборгованості.