Як розрахувати загальногосподарські витрати


 

Загальногосподарські витрати підприємства являють собою узагальнену інформацію про витрати, які спрямовані на потреби управління, не пов’язані безпосередньо з виробничим процесом. Для відображення даних витрат у бухгалтерському обліку необхідно правильно визначити пов’язані з ним витрати, розрахувати їх суму і відобразити на рахунку 26.Інструкція

  1. Проаналізуйте всі витрати підприємства та визначте ті, які відносяться до загальногосподарських. Вони характеризуються тим, що не можуть бути безпосередньо віднесені до виробничого процесу і прийняті для розрахунку собівартості продукції. Загальногосподарськими витратами є: адміністративно-управлінські витрати; амортизаційні відрахування і оплата ремонту об’єктів основних засобів, що мають управлінське або загальногосподарського призначення; оплата праці адміністративного персоналу; орендна плата за загальногосподарські приміщення; оплата консультаційних, аудиторських, інформаційних та інших послуг; іншим управлінські витрати.
  2. Відобразіть загальногосподарські витрати на дебеті збірно-розподільчого рахунка 26. У кореспонденції з ним знаходяться рахунки розрахунку з контрагентами, працівниками, за виробничим запасам та інші, які характеризують проведену операцію. Усі витрати повинні бути документально підтверджені: актами, платіжними дорученнями, виписками, рахунками-фактурами або іншої первинної документації.
  3. Розрахуйте загальну суму загальногосподарських витрат, які накопичилися на дебеті рахунку 26. Даная величина повинна повністю співпадати з відомостями відповідного обліку за формою № 15, які складаються бухгалтером протягом звітного періоду на підставі первинної документації і розроблених таблиць.
  4. Спишіть загальногосподарські витрати підприємства по закінченню звітного періоду в залежності від методу формування собівартості продукції. Якщо розрахунок ведеться за повної виробничої собівартості, то відкривається кредит за рахунком 26 «Загальногосподарські витрати» і дебет за рахунком 20 «Основне виробництво». У деяких випадках використовується рахунок 23 «Допоміжне виробництво». Якщо на підприємстві прийнятий скорочений розрахунок собівартості, то витрати рахунку 26 переносяться на субрахунок 90.2 «Собівартість продажів».