Як розрахувати загальновиробничі витрати

Як розрахувати загальновиробничі витрати

Загальновиробничі витрати складаються з витрат, витрачених на обслуговування, утримання та організацію структурного відділу компанії (майстерні, цехи, виробництва), а також витрат на утримання і використання машин і устаткування.

Інструкція

  1. Загальновиробничі витрати можна розділити на 3 основні блоки: кошти, які витрачені на видачу зарплати працівників; сума відрахувань на соціальні заходи та решта загальних виробничих витрат.
  2. У свою чергу кошти, які витрачені на видачу зарплати працівників, розраховуються виходячи з величини трудовитрат працівників і певної вартості людино-години. При цьому трудовитрати робітників визначаються за наступною формулою: трудовитрати працівників у прямих витратах помножити на коефіцієнт, який використовується для інвесторських кошторисів.
  3. При створенні тендерних пропозицій і в розрахунках за виконану роботу даний коефіцієнт повинен розраховуватися фактично для конкретного підприємства.
  4. Відрахування, витрачені на соціальні заходи. В цей блок входить коефіцієнт до зарплати робітників для визначення відрахувань на соціальні заходи. Його можна розрахувати за наступною схемою: зарплата в прямих витратах + (плюс) зарплата в загальновиробничих витратах — (мінус) величина першого блоку.
  5. Для договірних цін, а також взаєморозрахунків за виконану роботу, розмір соціальних відрахувань повинен розраховуватися в залежності від типу діяльності по підприємству.
  6. Інша частина (статті) загальновиробничих витрат. Дане значення визначається за наступною формулою: величина трудовитрат робітників у прямих витратах помножити на коефіцієнт, який застосовується лише для спеціальних робіт.
  7. Зокрема, загальновиробничі витрати можуть містити такі витрати: за використання різного обладнання, амортизаційні відрахування, витрати на ремонт основного майна, яке експлуатується у виробництві, витрати зі страхування вказаних основних засобів, витрати на опалення та освітлення, орендна плата, оплата праці співробітників, зайнятих обслуговуванням виробництва.