Як розрахувати загальну рентабельність

Як розрахувати загальну рентабельність

У процесі діяльності підприємства необхідно не тільки вести облік господарських операцій, а й проводити економічний аналіз кінцевих результатів діяльності. При проведенні аналізу використовуються різні методики, розраховуються економічні показники, зокрема визначається загальна рентабельність. Цей показник характеризує економічну ефективність діяльності фірми за звітний період.

Вам знадобиться

- Бухгалтерський баланс підприємства за аналізований період (форма № 1 бухгалтерської звітності);
- Звіт про прибутки і збитки за цей же період (форма № 2 бухгалтерської звітності).

Інструкція

 1. Визначте валовий прибуток підприємства за аналізований період. Значення суми валового прибутку візьміть з форми № 2 «Звіт про фінансові результати» (рядок 29) бухгалтерської звітності.
 2. Визначте середню вартість основних фондів наступним чином. У бухгалтерському балансі візьміть значення по рядку 120 «Основні засоби» на початок і на кінець періоду. Складіть ці два числа. Розділіть отриману суму на 2.
 3. Розрахуйте середню вартість оборотних виробничих фондів. У них входять виробничі запаси, незавершене виробництво і витрати майбутніх періодів. Складіть дані на початок і на кінець періоду по рядку 210 «Запаси» бухгалтерського балансу. Розділіть отриману суму на 2.
 4. Використовуйте формулу для розрахунку показника загальної рентабельності Робщ = Пвал / (Фосн + Фобор) х100%, де:

  - Пвал — валовий прибуток за аналізований період, тис. грн.;

  - Фосн — середня вартість основних виробничих фондів за аналізований період, тис. грн.;

  - Фобор — середня вартість оборотних виробничих фондів за аналізований період, тис. грн.
 5. Розрахуйте загальну рентабельність за наведеною вище формулою, розділивши значення суми валового прибутку на суму середньої вартості основних і обігових фондів. Помноживши отриманий коефіцієнт на 100, отримаєте значення загальної рентабельності підприємства у відсотках.

Зверніть увагу

Загальна рентабельність характеризує величину прибутку, що припадає на кожний рубль витрачених основних та оборотних фондів. Чим вищий цей коефіцієнт, тим ефективніше використовуються виробничі фонди підприємства.