Як розрахувати зарплату при звільненні

Як розрахувати зарплату при звільненні

При звільненні працівнику виплачують компенсації за всі невикористані відпустки, а також зарплату за відпрацьований період. Розрахунок компенсацій за відпустку залежить від відпрацьованого періоду і середньоденної зарплати.

Інструкція

  1. Для розрахунку компенсації за невикористані відпустки необхідно спочатку розрахувати кількість невикористаних днів відпустки. При звільненні працівника, який пропрацював в одній компанії більше 11 місяців, йому належить компенсація в розмірі його середньоденної зарплати, помноженої на повну кількість днів відпустки. Середньоденна зарплата — це сума всіх місячних зарплат за рік, поділена на 12 і на 29,4 (середнє число днів у місяці). В інших випадках компенсація підраховується пропорційно відпрацьованому періоду.
  2. Зазвичай відпустку дорівнює 28 календарним дням. У цьому випадку за кожен робочий місяць покладається 2,33 дня відпустки. Якщо працівник звільняється в останній день місяця, то цього місяця входить до розрахункового періоду. Якщо це не так, то неповний місяць при підрахунку не враховується.
  3. Компенсація тим, хто пропрацював в компанії менше 11 місяців, розраховується пропорційно відпрацьованому. Тобто 2,33 множиться на кількість повних відпрацьованих місяців і на середньоденну зарплату. Якщо, наприклад, працівник відпрацював в компанії півроку і не використав покладений відпустку, то йому необхідно видати компенсацію за 14 днів відпустки (при множенні 2,33 на кількість місяців твір округлюється в більшу сторону). Компенсація буде обчислюватися шляхом множення його середньоденної зарплати на 14.
  4. Окрім компенсації за невикористану відпустку працівникові покладається видати зарплату за фактично відпрацьований період в останньому місяці. Для цього місячну зарплату необхідно розділити на кількість робочих днів у цьому місяці, а потім помножити на кількість відпрацьованих днів. Наприклад, якщо зарплата працівника становить 50000 рублів, а в місяці 22 робочих дні, з яких їм відпрацьовано 6, то потрібно 50000 розділити на 22 (отримуємо приблизно 2273 рубля) і помножити на 6 (отримуємо 13 638 рублів).