Як розрахувати збільшення прибутку


 

Прибуток підприємства визначається доходами і витратами. Для поліпшення цього показника необхідно провести фінансовий аналіз діяльності компанії і вибрати оптимальний метод збільшення. Для цього порівнюється розрахункова передбачувана прибуток в залежності від зміни різних параметрів.


Інструкція

  1. Складіть бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки підприємства за звітний період. На підставі даних документів необхідно розробити таблицю, яка дозволить змоделювати отримання прибуток при зміні різних статей доходів і витрат. Для цього можна скористатися текстовим редактором Excel.
  2. Проаналізуйте всі статті витрат і доходів підприємства. Необхідно окремо виділити ті моменти, на зміну яких ви не в змозі вплинути. Наприклад, комунальні платежі. Складіть список заходів зі збільшення прибутку і окремо внесіть їх в розроблену таблицю, фіксуючи їх вплив на зростання доходу.
  3. Сформулюйте чітку стратегію діяльності підприємства. Це необхідно зробити, якщо на фінансовому аналізі видно, що компанія витрачає гроші не розумно і отримує менше, ніж могло б бути. Проаналізуйте моменти, які необхідно відкоригувати. Оптимізуйте виробництво та доставку, навчіть співробітників, налагодьте роботу з клієнтами.
  4. Скоротіть витрати для збільшення прибутку. При цьому спочатку необхідно визначити ті витрати, які є зайвими. Якщо заробітна плата вище, ніж встановлено на аналогічних підприємствах або в регіоні, то її необхідно скоротити. Іноді буває так, що на виробництві числиться більше працівників, ніж це необхідно. В цьому випадку можна скоротити штат або направити вільних людей на інші об’єкти.
  5. Проаналізуйте доходи підприємства. Якщо у вас ціни вищі, ніж у конкурентів, але прибуток менше, то має сенс знизити вартість товарів, щоб залучити більшу кількість потенційних клієнтів. Підвищення цін необхідно робити тільки в тому випадку, якщо у вас є постійні покупці, і ви володієте достатньо велика часткою на ринку. В іншому випадку це може привести до втрати прибутку.