Як розробити KPI


 

Висока ефективність роботи підприємства часто обумовлена ​​налагодженої і чітко функціонуючої системою контролю отриманих результатів. Ось чому, вирішуючи проблему оцінки ефективності роботи своїх співробітників, все більше компаній впроваджують у свою систему управління KPI, що традиційно переводиться як «ключові показники ефективності» (від англ. Key Performance Indicator) — показники досягнення результатів, очікуваних від співробітника чи підрозділу організації.Інструкція

 1. Розробка KPI допомагає структурувати цілі і завдання, що виконуються кожним підрозділом і співробітником, зрозуміти, який внесок вносить кожна ланка в досягнутий результат, простіше кажучи, — наскільки ефективно працює організація. Тому почати розробку ключових показників ефективності слід з визначення стратегічних цілей, з урахуванням яких виставляються цілі кожному співробітникові (відділу).
 2. Розробляючи стратегічні та персональні цілі, пам’ятайте про обов’язкові критерії, вперше запропонованих Пітер Друкер (Peter Drucker) в роботі «Практика менеджменту» («The Practice of Management», 1954):

  — конкретність (чітке формулювання, що виключає неоднозначне тлумачення);
  - Вимірність (можливість виміряти результат за допомогою певних параметрів, найкраще кількісних);
  - Досяжність (уникайте ставити нереалістичні завдання);
  - Орієнтованість на результат (важливий результат, а не процес);
  - Обмеженість у часі (мета досягається за певний конкретний проміжок часу).


 3. Співвідносите поставлені цілі з ключовими показниками ефективності. Кожен показник має служити головній стратегічне завдання, наближати до її виконання, а краще — бути частиною глобальної мети. Формуючи KPI, стежте за простотою, ясністю і прозорістю критеріїв. Показники не повинні викликати двояких тлумачень.
 4. Контролюйте виконання KPI. Преміює співробітників за результатами успішної роботи. Пам’ятайте, що співробітники повинні чітко знати свої KPI — критерії, за якими їх оцінюють. Тільки в цьому випадку ключові показники будуть мотивувати на ефективну роботу.
 5. Впровадження показників ефективності може стати каменем спотикання між керівництвом і підлеглими. Тут важливо донести розуміння, що від введення KPI виграють всі співробітники, чия діяльність спрямована на досягнення високого результату. З іншого боку, система KPI допоможе виявити також і неефективний персонал.