Як розробити статут

Як розробити статут

Коли створюється нове підприємство, організація, об’єднання тощо, іншими словами, починає свою діяльність нова юридична особа, — йому майже напевно буде потрібно статут. Статут — юридичний документ, що регулює основні принципи функціонування юридичної особи.

Інструкція

  1. Розробіть план документа. Статут юридичної особи повинен бути ретельно продуманим, в ньому слід постаратися врахувати всі можливі нюанси подальшого існування юридичної особи. При розробці даного документа слід приділити особливу увагу взаєминам з партнерськими організаціями, державними інстанціями, а також всередині колективу юридичної особи.

    При розробці статуту беріть до уваги вимоги законів і нормативних актів у сфері діяльності юридичної особи з урахуванням останніх змін і оновлень, інтереси учасників організації та її засновників, особливості діяльності організації.
  2. Розробіть частини документа: преамбулу, яка містить причини оформлення даного статуту, реквізити та назву компанії, її мету і місію, основну частину — загальні положення про організацію, такі як робочий час, штат, чисельність, прийом і звільнення співробітників, організація відпусток, взаємодія з сторонніми компаніями, реорганізація та ліквідація і пр.
  3. У статуті обов’язково відобразіть інформацію способи фінансування та статутному капіталі, про порядок управління і ієрархічній структурі, про включення до організації нових учасників і виході з неї. Якщо діяльність організації спрямована на отримання прибутку, необхідно також прописати порядок розподілу прибутку в рамках організації. Крім того, до статуту може бути додатково внесена будь-яка необхідна з точки зору засновників інформація, що не суперечить законодавству РФ.
  4. Проект статуту узгодьте з кожним засновником, при наявності розбіжностей складіть протокол і винесіть статут на загальне обговорення. Досягнувши консенсусу, внесіть зміни і знову віддайте на підпис засновникам.

    Зареєструйте статут під першим номером у журналі документів.
  5. Розроблений документ в зшитому вигляді подайте для реєстрації в податкову інспекцію, де він і залишається на зберігання. Організація може отримати на руки копію зареєстрованого статуту, подавши відповідний запит.

Зверніть увагу Зверніть увагу

Статут — це легітимний документ, який регламентує правове взаємодія всередині організації та за її межами. Статут не може суперечити чинному законодавству, тому в статуті містяться положення, що випливають з чинного законодавства, і положення додаткового характеру, які законодавчо не закріплені, але й не суперечать нормам права.