Як розшифрувати коди помилок

Як розшифрувати коди помилок

Коли браузер посилає веб-серверу запит на будь-який файл, то відповідь містить і «код стану». Частина з цих кодів несуть інформацію про помилки, інші є інформаційними повідомленнями.

Інструкція

 1. Спочатку треба з’ясувати, чи є код, значення якого вам треба з’ясувати, кодом помилки. Коди з номерами від 100 до 399 у відповідях сервера не несуть повідомлень про помилки, а діапазон від 400 до 599 виділений для інформування браузера про виниклі проблеми при спробі виконати його запит. Якщо вас цікавить число більше 399, то це дійсно код помилки. Вони розділені на дві групи, кожній з яких відведено по 100 номерів.
 2. Якщо потрібний номер належить до діапазону від 500 до 599 — то він свідчить про одну з перелічених нижче помилок сервера:

  500 Internal Server Error — цей код означає, що при обробці запиту мав місце внутрішній збій програмного забезпечення сервера.

  501 Not Implemented — сервер не зміг упізнати метод запиту або запитувана функція не підтримується.

  502 Bad Gateway — збій стався не в місці зберігання запрошуваного файлу, а на обладнанні маршрутизації.

  503 Service Unavailable — на момент запиту недоступна одна або кілька служб сервера.

  504 Gateway Timeout — перевищено час очікування, відведений серверу, який використовується в якості шлюзу маршрутизації.

  505 HTTP Version Not Supported — зазначена в запиті версія HTTP не підтримується цим сервером.
 3. Решта коди помилок:

  400 Bad Request — помилка в запиті браузера.

  401 Unauthorized — користувач не авторизований для доступу до запитуваного файлу.

  402 Payment Required — цей код помилки в даний час не використовується.

  403 Forbidden — з якоїсь причини сервер не може виконати запит.

  404 Not Found — запитуваного ресурсу немає за вказаною адресою.

  405 Method Not Allowed — для запитуваного ресурсу метод, зазначений у запиті, не передбачений.

  406 Not Acceptable — в запиті браузера немає об’єктів, які сервер може погодити зі своєю відповіддю.

  407 Proxy Authentication Required — потрібна авторизація користувача, який використовує проксі-доступ до запитуваного ресурсу.

  408 Request Timeout — запит браузера не вклався в відводиться для цього час.

  409 Conflict — має місце конфлікт між запитом і поточним станом необхідного браузером ресурсу.

  410 Gone — запитуваний ресурс видалений безповоротно.

  411 Length Required — в заголовній частині запиту не вказано розмір розбиття Content-Length, а сервер вимагає цього по відношенню до даного ресурсу в обов’язковому порядку.

  412 Precondition Failed — в запиті вказано розмір розбиття, який перевищує допустимий налаштуваннями сервера.

  413 Request Entity Too Large — запит має занадто великий обсяг і тому не обробляється сервером.

  414 Request-URI Too Long — довжина адреси, вказаної в запиті, перевищує максимально допустиму.

  415 Unsupported Media Type — формат об’єкта, вказаний у запиті, не підтримується сервером.

  416 Requested Range Not Satisfiable — зазначений у запиті діапазон не може бути прийнятий сервером до виконання.

  417 Expectation Failed — закінчилося відведений час очікування.