Як розв’язувати рівняння реакції

Як розв'язувати рівняння реакції

Досить часто в самостійних і контрольних роботах зустрічаються завдання, які передбачають рішення рівнянь реакцій. Однак без деяких знань, навичок і умінь навіть найпростіші хімічні рівняння не написати.

Інструкція

 1. Перш за все потрібно вивчити основні класи органічних і неорганічних сполук. На крайній випадок можна мати перед собою відповідну шпаргалку, яка зможе допомогти під час виконання завдання. Після тренування все одно в пам’яті відкладуться необхідні знання та вміння.
 2. Базовим є матеріал, що охоплює хімічні властивості, а також способи отримання кожного класу сполук. Зазвичай вони представлені у вигляді загальних схем, наприклад:

  1. кислота + підставу = сіль + вода

  2. кислотний оксид + підставу = сіль + вода

  3. основний оксид + кислота = сіль + вода

  4. метал + (разб) кислота = сіль + водень

  5. розчинна сіль + розчинна сіль = нерозчинна сіль + розчинна сіль

  6. розчинна сіль + луг = нерозчинна основа + розчинна сіль

  Маючи перед очима таблицю розчинності солей, кислот і підстав, а також схеми-шпаргалки, можна по ним розв’язувати рівняння реакцій. Важливо тільки мати повний перелік таких схем, а також відомості про формули і назвах різних класів органічних і неорганічних сполук.
 3. Після того, як вдасться скласти саме рівняння, необхідно перевірити правильність написання хімічних формул. Кислоти, солі і підстави легко перевіряються за таблицею розчинності, в якій вказані заряди іонів кислотних залишків і металів. Важливо пам’ятати, що будь-яка формула повинна бути в цілому електронейтральна, тобто, кількість позитивних зарядів має збігатися з кількістю негативних. Обов’язково при цьому враховуються індекси, які перемножуються на відповідні заряди.
 4. Якщо і цей етап пройдений і є впевненість у правильності написання рівняння хімічної реакції, то можна тепер сміливо розставляти коефіцієнти. Хімічне рівняння являє собою умовну запис реакції за допомогою хімічних символів, індексів і коефіцієнтів. На цьому етапі виконання завдання обов’язково потрібно дотримуватися правил:

  • Коефіцієнт ставиться перед хімічною формулою і відноситься до всіх елементів, що входять до складу речовини.

  • Індекс ставиться після хімічного елемента трохи внизу, і відноситься тільки до стоїть ліворуч від нього хімічному елементу.

  • Якщо функціональна група (наприклад, кислотний залишок або гідроксильна група) коштує в дужках, то потрібно засвоїти, що два, поруч стоять індексу (перед дужкою і після неї) перемножуються.

  • При підрахунку атомів хімічного елемента коефіцієнт множиться (не складається!) На індекс.
 5. Далі підраховується кількість кожного хімічного елемента таким чином, щоб сумарна кількість елементів, що входять до складу вихідних речовин збігалося з числом атомів, що входять до складу з’єднань, що утворилися продуктів реакції.

  Шляхом аналізу і застосування, викладених вище, правил можна навчитися розв’язувати рівняння реакцій, що входять до складу ланцюжка перетворень речовин.