Як розв’язувати системи рівнянь

Як розв'язувати системи рівнянь

Вирішити систему рівнянь нескладно, якщо скористатися основними способами вирішення систем лінійних рівнянь: методом підстановки і методом складання.

Інструкція

 1. Розглянемо методи розв’язання системи рівнянь на прикладі системи з двох лінійних рівнянь, що мають два невідомих значення. У загальному вигляді така система записується таким чином (зліва рівняння об’єднуються фігурною дужкою):

  Aх + bу = c

  dх + eу = f, де

  а, b, c, d, е, f — коефіцієнти (конкретні числа), а х і у, як завжди — невідомі. Числа а, b, с, d називаються коефіцієнтами при невідомих, а с і f — вільними членами. Рішення такої системи рівнянь знаходиться двома основними методами.

  Рішення системи рівнянь методом підстановки.

  1. Беремо перше рівняння і висловлюємо одне з невідомих (х) через коефіцієнти і інше невідоме (у):

  х = (с-by) / a

  2. Підставляємо отримане для х вираз в друге рівняння:

  d (c-by) / a + ey = f

  3. Вирішуючи отримане рівняння, знаходимо вираз для у:

  у = (af-cd) / (ae-bd)

  4. Підставляємо отриманий вираз для у у вираз для х:

  х = (се-bf) / (ae-bd)

  Приклад: потрібно вирішити систему рівнянь:

  3х-2у = 4

  х +3 у = 5

  Знаходимо значення х з першого рівняння:

  х = (2у +4) / 3

  Підставляємо отриманий вираз в друге рівняння і отримуємо рівняння з однією змінною (у):

  (2у +4) / 3 +3 у = 5, звідки отримуємо:

  у = 1

  Тепер підставляємо знайдене значення у у вирази для змінної х:

  х = (2 * 1 +4) / 3 = 2

  Відповідь: х = 2, у = 1.
 2. Рішення системи рівнянь методом додавання (віднімання).

  Цей метод зводиться до множення обох частин рівнянь на такі числа (параметри), щоб у результаті коефіцієнти в однієї із змінних збіглися (можливо з протилежним знаком).

  У загальному випадку, обидві частини першого рівняння потрібно помножити на (-d), а обидві частини другого рівняння на а. В результаті отримуємо:

  -Аdx-bdу =- сd

  adx + aey = af

  Склавши отримані рівняння, отримаємо:

  -Bdу + аеу =- сd + АF,

  звідки отримуємо вираз для змінної у:

  у = (af-cd) / (ae-bd),

  підставляючи вираз для у в будь-яке рівняння системи, отримуємо:

  ах + b (af-cd) / (ae-bd) = c?

  з цього рівняння знаходимо другого невідоме:

  х = (се-bf) / (ae-bd)

  Приклад. Вирішити методом складання або віднімання систему рівнянь:

  3х-2у = 4

  х +3 у = 5

  Помножимо перше рівняння на (-1), а друге на 3:

  -3х +2 У =- 4

  3х +9 у = 15

  Склавши (почленно) обидва рівняння, отримуємо:

  11У = 11

  Звідки отримуємо:

  у = 1

  Підставляємо отримане значення для вида в будь-яке з рівнянь, наприклад, в друге, отримуємо:

  3х +9 = 15, звідки

  х = 2

  Відповідь: х = 2, у = 1.