Як розвивати пам’ять і мислення

Як розвивати пам'ять і мислення

Пам’ять і мислення є найбільш важливими пізнавальними психічними процесами, без яких немислимо повноцінне формування особистості. Спроби розвивати ці функції від випадку до випадку, епізодично, не можуть привести до хорошого результату. Розвиток розумових здібностей та вміння запам’ятовувати інформацію слід здійснювати системно.

Інструкція

  1. Пам’ять являє собою сукупність процесів по запечатлению, збереження та відтворення інформації. Щоб зробити пам’ять більш ефективною, слід знати і застосовувати в навчанні закономірності її розвитку.
  2. Надійне запам’ятовування досягається при використанні емоційного компонента. Нам властиво надовго запам’ятовувати ті події та явища життя, які торкнулися наші почуття, залишили емоційний відгук. Тому потрібно намагатися використовувати при запам’ятовуванні матеріалу образи, що несуть емоційне забарвлення.
  3. Краще запам’ятовується матеріал, що подається у вигляді яскравих образів, порівнянь, асоціативних рядів.
  4. Прив’язуйте запам’ятовується до цілей діяльності. Механічне заучування слід заміняти діями з малюванням, веденням записів, маніпулюванням предметами.
  5. Покращує процес запам’ятовування виховання свідомого контролю. Участь свідомості виховує здатність до довільного оперування образами, роблячи пам’ять незалежною від випадкових чинників.
  6. Порядок подання матеріалу для запам’ятовування повинен бути різноманітним. Досягається це, наприклад, чергуванням завчає предметів. Так, після літератури йдуть точні науки, потім російська мова і т.д. Цей принцип повинен використовуватися учнями і при виконанні домашнього завдання.
  7. Пам’ять і різні види мисленнєвої діяльності тісно пов’язані між собою. Під мисленням розуміються психічні процеси, що забезпечують встановлення істотних зв’язків між предметами і явищами дійсності. Мислення тісно пов’язане з мовною функцією.
  8. Незважаючи на наявність індивідуальних особливостей мислення, існують загальні прийоми розвитку цієї пізнавальної функції. Ці прийоми вимагають систематичного виконання різних завдань і вправ, своєрідною «розумової гімнастики».
  9. Так, дітям можна порекомендувати вправи на визначення понять, встановлення подібності та відмінності між поняттями (наприклад, «важкий — трудівник»). Корисно вправлятися в творі коротких розповідей чи історій по прислів’ям і приказкам. Складання та розгадування кросвордів і головоломок також сприяє розвитку розумової діяльності.
  10. Пам’ятайте, що розвиваючи здатності пам’яті і мислення, ми одночасно покращуємо всі інші пізнавальні процеси, а також мова та креативні здібності.