Як сформулювати проблему дослідження

Як сформулювати проблему дослідження

Методологічний апарат будь-якого дослідження включає в себе висунення і формулювання його проблеми. І в курсовій студентської роботі, і в випускної кваліфікаційної, і в аналітичному дослідженні вчителі, і в докторській дисертації вченого, проблема дослідження викладається як обгрунтування і необхідність дослідження в цілому.

Вам знадобиться

Дослідницька робота, в якій вже сформульована тема, що вимагає виявлення і позначення проблеми; знання методологічних основ теоретичного або практичного дослідження.

Інструкція

  1. Проблема дослідження — є логічне завершення опису актуальності теми дослідження, де автор вказує на те, що його тема не може або не могла б бути реалізована без вирішення проблеми. Проблема завжди з’являється на стику старого і нового знання: коли одне знання вже застаріло, а нове ще не з’явилося. Або проблема може бути вирішена вже в науці, але не реалізована на практиці.
  2. Правильна постановка проблеми визначає стратегію дослідження: як наукове знання може бути реалізовано на практиці, чи як може бути сформовано нове знання в результаті проведеного дослідження. Сформулювати проблему, значить відокремити головне від другорядного, з’ясувати те, що вже відомо і що поки невідомо про предмет дослідження.
  3. Визначаючи проблему дослідження, автор відповідає на запитання: «Що треба вивчити з того, що раніше не було вивчено». Проблема — це важливий і складне питання.

    Для обгрунтування проблеми необхідно навести доводи на користь реальності висунутою проблеми; знайти ціннісні і змістовні зв’язки з іншими проблемами.
  4. Для оцінки проблеми слід виявити всі умови, необхідні для її вирішення, включаючи методи, засоби, прийоми; знайти серед уже вирішених проблем аналогічні розв’язуваної, що значно звузить область дослідження.
  5. Для побудови проблеми необхідно звузити поле вивчення предмета дослідження відповідно до потреб дослідження та можливостями дослідника. Якщо досліднику вдається показати, де проходить межа між знанням і незнанням, відомим і невідомим по темі вивчення, то суть проблеми дослідження визначається легко і швидко.

Зверніть увагу

Проблема в методологічному блоці з проведення дослідження може ставитися після обгрунтування актуальності теми, а може і передувати актуальності. Актуальність може бути визначена як результат вивчення проблеми дослідження. У цьому випадку, зміст актуальності — це відповідь на питання: «Чому в даний час потрібно вивчати цю проблему?».

Корисні поради

Чим складніше і актуальніше дослідження, тим більше складно за формою формулюється проблема.

У курсовій роботі студента проблема дослідження може бути сформульована у вигляді питання.

У науковому дослідженні дисертанта проблема дослідження може бути сформульована у вигляді виведення з суперечності, теоретичної чи практичної задачі, проблемної ситуації.