Як сформувати книгу продажів

Як сформувати книгу продажів

Книга продажів є важливим документом для ведення податкової звітності на підприємстві. У ній ведеться облік рахунків-фактур, які виписуються покупцеві під час реалізації товарів, надання послуг або виконання робіт.

Інструкція

  1. Підготуйте спеціальний зошит або листи для ведення книги продажів. Пронумеруйте всі сторінки, прошнуруйте і скріпіть печаткою перед заповненням. Якщо документація буде вестися електронним чином, то в кінці кожного податкового періоду необхідно роздрукувати дані, прошнурувати й пронумерувати сторінки.
  2. Реєструйте всі рахунки-фактури, що обкладаються податком на додану вартість та звільнені від оподаткування. Робити це необхідно в хронологічному порядку відповідно до податковим періодом, коли формується податкове зобов’язання.
  3. Внесіть в книгу продажів у верхній частині кожного аркуша повне або скорочене найменування підприємства продавця, ІПН і КПП фірми та податковий період, якому відповідають внесені на сторінці запису. Записи даному документі ведуться в національній валюті.
  4. Якщо рахунок-фактура виписана в іноземній валюті, то вказуйте еквівалентну суму в національній валюті за курсом Національного банку країни на дату проведення операції по рахунку-фактурі. У графах 1-3 вказуйте дату і номер формування рахунки-фактури, найменування покупця, ІПН і КПП покупця і дату оплати рахунку-фактури.
  5. У графі 4 вказуйте підсумкову суму продажу за рахунком-фактурою разом з ПДВ, яка повинна відповідати бухгалтерських проводок.
  6. У графах 5-8 відзначайте продажу та суми ПДВ, розраховані за відповідною податковою ставкою.
  7. Графу 8 заповнюйте до завершення розрахунків за продукцію.
  8. У графі 9 вказуйте підсумкову суму продажів за рахунком-фактурою, звільненої від ПДВ. У кінці податкового періоду підводите підсумки щодо внесених записів і використовуйте їх для заповнення податкової декларації з ПДВ.
  9. Використовуйте додаткові аркуші для внесення змін у документ. Рахунки-фактури реєструються на додатковому аркуші відповідно до податковим періодом реєстрації рахунку-фактури до внесення виправлень.
  10. Зберігайте книгу продажів протягом п’яти повних років з моменту внесення останнього запису.