Як скасувати наказ на відпустку

Як скасувати наказ на відпустку

Буває так, що внаслідок виробничої необхідності або з іншої причини начальству доводиться видавати наказ про скасування наказу на відпустку відповідно і затверджувати новий графік. Як же оформити такий наказ, згідно із законодавством?

Інструкція

  1. Зверніть увагу: наказ про скасування відпустки можна видавати тільки в тому випадку, якщо ваш підлеглий ще не пішов у відпустку. В іншому випадку такий наказ має бути складений у формі відкликання з відпустки (наприклад, у зв’язку з виробничою необхідністю).
  2. Запросіть до себе працівника і попросіть його написати заяву про перенесення чергової відпустки на інший час (але до закінчення року). Наказ про скасування відпустки видається тільки на підставі такої заяви або згідно з колективним трудовим договором.
  3. Працівник повинен вказати в заяві причину перенесення і нову дату виходу у відпустку. Заява має бути підписана начальником підрозділу, в якому працює ваш підлеглий. Поставте резолюцію на заяві співробітника: «Не заперечую».
  4. Підготуйте наказ про скасування відпустки, складений у вільній формі. Краще всього, якщо цей наказ буде виданий на бланку наказів, що використовуються у вашій організації для регулювання її діяльності. У тексті наказу вкажіть причину перенесення і позначте визнання раніше виданого наказу недійсним. Віднесіть цей документ до наказів по особовому складу.
  5. Складіть і видайте наказ у 3-х примірниках. Направте всі примірники у відділ кадрів і в бухгалтерію вашої організації. Начальник відділу кадрів і головний бухгалтер також повинні ознайомитися з цим документом і поставити підписи. Після цього ознайомте з ним співробітника. Співробітник повинен письмово підтвердити факт ознайомлення з наказом.
  6. Не забудьте, що наказ набирає чинності з дня його видання і затвердження всіма посадовими особами.
  7. Перегляньте раніше затверджений графік відпусток. Для внесення коригувань у нього окремого наказу не потрібно — цілком достатньо буде вашою резолюції на заяві працівника. Згодом надайте працівникові відпустку відповідно до нового графіка.