Як скасувати розпорядження


 

В деяких випадках в компаніях необхідно скасувати розпорядження. Для цього видається наказ про скасування. Якщо мова йде про розпорядчому документі по особовому складу, використовується спеціальний бланк. Коли потрібно скасувати наказ по основній діяльності, можна застосувати довільну форму.Вам знадобиться

— бланк розпорядження з особового складу;
- Правила діловодства;
- Документи підприємства.

Інструкція

  1. Будь-яке розпорядження скасувати просто так не можна. Документальне оформлення відбувається відповідно до правил діловодства. В залежності від того, який вид наказу підлягає скасуванню, видається інший розпорядчий документ, який є рівним за силою скасовує розпорядження.
  2. При скасування наказу по особовому складу кадровик або інший відповідальний співробітник складає службову записку. Вона адресується директору організації. У змістовній частині прописується причина скасування розпорядження, а також номер, дата, найменування наказу. Службова записка направляється керівникові підприємства.
  3. На підставі службової записки складіть наказ. Вкажіть найменування компанії (повне та скорочене). Дайте розпорядженням номер, дату. Напишіть назву та інші реквізити скасовує наказ, включаючи дату видання, номер.
  4. В якості причини видання розпорядження про скасування іншого наказу напишіть причину, яка вказана у службовій записці кадрового співробітника або іншої відповідальної особи. Якщо скасовується наказ, який стосується прийому, звільнення, переведення працівника, обов’язково впишіть персональні дані і найменування посади фахівця.
  5. При скасуванні окремого пункту розпорядження напишіть початкову формулювання наказу, вкажіть номер пункту.
  6. Покладіть відповідальність за виконання розпорядження на кадровика. Завірте наказ підписом директора. Ознайомте з розпорядчим документом посадова особа, а також співробітника під розписку.
  7. Якщо скасовується наказ про звільнення фахівця, анулюйте запис про розірвання договору у трудовій книжці. Внесіть запис про те, що попередня є недійсною. Завірте підписом директора або відповідальної особи, печаткою підприємства.