Як складати баланс на підприємстві

Як складати баланс на підприємстві

Бухгалтерський баланс є основним документом, з якого починається будь-яка звітність і фінансовий аналіз. Коректно складати баланс на підприємстві необхідно не тільки для фіскальних органів, а й для внутрішнього контролю стану підприємства, розрахунку основних індикаторів.

Інструкція

  1. Підготуйте форми для заповнення. Пошуком в інтернеті користуватися не рекомендується, тому що в бланках постійно відбуваються зміни. Скачайте форми з сайту довільній довідково-правової системи, такий як «Консультант +» або «Гарант».
  2. Заповніть титульні листи всіх бланків. У них вкажіть реквізити організації (відповідно до статутних документів) та період, за який готується баланс.
  3. Якщо підприємство вперше починає свою діяльність, складається так званий «нульовий» баланс, який входить в обов’язковий пакет документів для банку, в якому відкривається розрахунковий рахунок. У ньому слід заповнити всього дві цифри. У пасиві балансу (стор. 410) слід відобразити суму статутного капіталу. В активі балансу вписуємо ті ресурси, які внесені на даний момент — якщо це гроші, то заповнюємо стор 260 «Грошові кошти», якщо інші ресурси — вибираємо відповідний рядок. Якщо до статутного капіталу внесена ще не вся сума, не внесений залишок слід відобразити в стор. 240 як дебіторську заборгованість.
  4. Якщо раніше здійснювалася будь-яка діяльність, складати баланс на підприємстві слід на підставі попереднього в хронологічному порядку балансу. У графу «На початок звітного періоду» вносяться всі дані з попереднього балансу.
  5. Закрийте рахунок 99 «Прибутки та збитки». Проведіть інвентаризацію і при необхідності переоцінку майна і фінансових зобов’язань. Складіть оборотно-сальдову відомість по рахунках Головної книги.
  6. Закрийте всі синтетичні та аналітичні рахунки: за ним підраховуються обороти і виводиться кінцеве сальдо.
  7. Рядки 110 і 120 заповнюються як різниця між залишками за рахунками відповідно 04 і 01 («Нематеріальні активи» та «Основні засоби») і залишками по рахунках 05 і 02 (амортизація тих і інших).
  8. В інші рядки дані вписуються за кінцевим сальдо відповідних рахунків. Актуальну інформацію про те, з якого рахунку переноситься інформація в конкретну рядок балансу, можна знайти в «Плані рахунків бухгалтерського обліку» за поточний рік.