Як складати бібліографічний опис

Як складати бібліографічний опис

Бібліографічний опис є частиною бібліографічного запису, яка складається для того, щоб мати повне уявлення про той чи інший виданні і легко його ідентифікувати. Для ефективного обміну інформацією про книги, статті і т.п. в рамках міжнародного співробітництва був розроблений спеціальний стандарт для каталогізації — ISBD. А на його основі — національні ДСТУ. Вони визначають сукупність і порядок відомостей, необхідних для характеристики видання.

Вам знадобиться

текст ГОСТ 7.1-84

Інструкція

  1. Насамперед визначте тип документа, який підлягає опису. Це може бути і однотомне друковане видання та електронну ресурс. Від цього залежить і те, які відомості будуть використовуватися в описі і той порядок, в якому вони будуть розташовані.
  2. На наступному етапі визначте, для чого або для кого складається бібліографічний запис. Адже залежно від установи або мети опису використовується його коротка або розширена форма. Відповідно до стандарту елементи записи бувають обов’язковими, тобто ті, які присутні завжди і дають основну інформацію, і факультативними, тобто використовуються в якості додаткової інформації про видання.
  3. Після цього можете переходити безпосередньо до самого запису і, зокрема, до її обов’язковим елементам: основному заголовку, порядковому номеру видання, місцем та датою випуску, обсягу та номерами ISBN або ISSN. При написанні всіх елементів бібліографічного запису необхідно строго дотримувати умовні розділові знаки. Вони регламентуються спеціальним документом — ГОСТом 7.1-84.
  4. Починайте бібліографічну запис з основного заголовка. Першим у ньому йдуть відомості про автора або укладача — прізвище та ініціали. Далі слідує назва самого джерела і, при необхідності, інформація про співавторів, перекладачів або інших людей або організації, що підтверджують достовірність інформації в джерелі.
  5. Завершуйте опис міжнародним стандартним номером книги ISBN. Він складається з самої абревіатури і 10 арабських цифр, які записуються в 4 групи, розділені дефісом, і позначають різні ідентифікатори. 1 група — країна чи мовна область, 2-видавництво, 3 — номер книги у випуску видавництва, 4 — цифра для перевірки правильності написання номеру. Для періодичних та серійних видань вказується номер ISSN.