Як складати договір оренди нежитлового приміщення

Як складати договір оренди нежитлового приміщення

У сучасному світі бізнес досить часто будується на базі орендованих нежитлових приміщень. Щоб між сторонами не виникло спірних питань, дуже важливо правильно скласти договір оренди нежитлового приміщення.

Інструкція

  1. У верхній частині договору оренди вкажіть: назва документа — «договір оренди нежитлового приміщення, що знаходиться у власності орендодавця», номер, місце і дату його складання. Текст документа починається з визначення сторін і зазначення їх реквізитів. Якщо договір оренди нежитлового приміщення укладений не власником нежитлового приміщення або не самим орендарем, то в документі вказуються підстави, за якими визначена у договорі оренди особа (особи) діє при укладенні договору.
  2. В якості першого пункту розгляньте предмет договору. Почніть зі слів: «Орендодавець здає Орендарю за плату в тимчасове користування нежитлове приміщення». Вкажіть точне місце розташування об’єкта — адреса, поверх, кімнати, приміщення та їх загальну площу. З метою уникнення правових спорів, дізнайтесь у тексті договору наявність, або відсутність водопроводу, електроенергії, телефонного зв’язку та ін Тут же охарактеризуйте стан об’єкта, а також узгодьте, чи зможе орендар здавати приміщення в суборенду — в оренду третім особам.
  3. Другим пунктом опишіть обов’язки сторін, спочатку — орендодавця, а потім — орендаря. Як приклад обов’язків орендодавця можна навести проведення капітального ремонту приміщення. Як правило, обов’язків більше в орендаря. До них відносяться: використання приміщення за його прямим призначенням, зміст його в повній справності, забезпечення пожежної та електричної безпеки, своєчасне проведення поточного і косметичного ремонту за рахунок власних коштів та ін
  4. Третім пунктом визначте розмір орендної плати на рік (квартал, місяць), при цьому уточніть, чи входить в суму плата за комунальні платежі. Будьте уважні, обов’язково вкажіть, до якого числа розрахункового періоду орендар повинен вносити на рахунок орендодавця платежі.
  5. Наступним пунктом слід розглянути термін дії, порядок зміни і розірвання договору. Як правило, зміна і розірвання договору здійснюється за згодою сторін. Однак є випадки, коли договір може бути розірваний орендодавцем в односторонньому порядку: у разі використання приміщення в цілому або його частини не відповідно до договору, при погіршенні орендарем стану приміщення навмисно або з необережності, якщо орендар не вніс орендну плату протягом трьох місяців і якщо орендар не проводить ремонт, передбачений договором. Дані положення повинні бути відображені в документі. Щоб не ущемляти в правах орендаря, пропишіть його право на розірвання договору в наступних випадках: якщо орендодавець не виробляє капітального ремонту або якщо приміщення через обставини, за які орендар не відповідає, виявиться в стані, непридатному для використання.
  6. П’ятим пунктом пропишіть форс-мажорні обставини, при настанні яких сторони не несуть відповідальність за невиконання своїх зобов’язань. Щоб між сторонами не виникло непорозуміння, перерахуйте в тексті документа ці обставини, наприклад: війна, громадянські заворушення, епідемія, блокада, землетруси, повені, пожежі та інші стихійні лиха.
  7. Шостий і сьомий пункти присвятіть порядку вирішення спорів та прикінцевих положень відповідно. У договорі прописується, що всі спори або розбіжності у зв’язку з виниклими правовідносинами вирішуються шляхом переговорів, а у разі неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в Арбітражному суді. А в заключних положеннях вкажіть кількість примірників договору, додаток, а також інші додаткові умови на розсуд сторін.

    На завершення договору вкажіть адреси та платіжні реквізити сторін. Внизу поставте підписи уповноважених осіб, а зверху на підписі — печатки організацій.

Зверніть увагу

Відповідно до Цивільного кодексу Російської Федерації договір оренди нежитлового приміщення, укладений на строк не менше року, підлягає обов’язковій державній реєстрації і вважається укладеним з моменту такої реєстрації.