Як складати електронний баланс


 

Складання бухгалтерських балансів в електронному вигляді можливо за допомогою ручного введення значень у форму звітності через текстові редактори. Також його формування можливо в програмах автоматизації систем обліку на підприємствах.Вам знадобиться

— комп’ютер.

Інструкція

  1. При складанні бухгалтерського балансу в електронному вигляді скачайте на ваш комп’ютер форму звітності № 1 «Бухгалтерський баланс» і заповніть його рядки значеннями, взятими з результатів виконання вами господарських операцій за рахунками підприємства. Зверніть увагу, що вносити зміни до самої форми звітності не можна ні в якому разі, бланк був закріплений законодавством про ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.
  2. При зведенні підсумків балансу зверніть увагу на відповідності головному умові його складання: актив повинен дорівнювати пасиву. Не підганяйте значення у формах звітності для бачення найбільш повної картини про результати діяльності підприємства, оскільки на його основі складаються інші форми звітності, що надаються в державні органи.
  3. Використовуйте для складання бухгалтерського балансу в електронному вигляді спеціальні програми автоматизації обліку, наприклад, «1С: Бухгалтерія». Введіть дані вашого підприємства відносно облікової політики, робочого плану рахунків, заповніть журнал господарських операцій, введіть залишки по рахунках і виберіть у меню складання звітності створення балансу підсумків господарської діяльності з звітного періоду.
  4. Після складання балансу в програмах автоматизації обліку в обов’язковому порядку перевіряйте ще раз результати вручну, особливо це стосується перших звітних періодів використання цих програм. Для періодичної перевірки правильності ведення обліку намагайтеся звертатися за допомогою до незалежних аудиторів, щоб надалі уникнути штрафів.
  5. Зверніть увагу, що використання автоматизованих систем обліку припускає під собою попереднє навчання співробітників підприємства аспектам роботи з використовуваними версіями програмного забезпечення.

Корисні поради

Перед використанням програм 1С пройдіть спеціальні навчальні курси.