Як складати і перевіряти будівельні кошторису

Як складати і перевіряти будівельні кошторису

Складання кошторису — один з перших і основних етапів всіх будівельно-монтажних робіт. Вона являє собою розрахунок вартості будівництва, виробництва оздоблювальних і ремонтних робіт за затвердженою проектної документації з урахуванням реальних обсягів. Кошторис дозволяє ще до початку виконання робіт оцінити їх вартість та скорегувати її, змінивши технології і використовувані будівельні та оздоблювальні матеріали.

Інструкція

  1. У будівництві при складанні кошторисів використовується розроблена і узгоджена методична та кошторисно-нормативна база. Її основою є документи, розроблені Держбудом Росії: звід правил керівні та методичні документи у будівництві. У цих нормативних розробках використовуються ціни станом на 01.01.2000 року, які коригуються на сучасні розцінки по поправочний коефіцієнт, що враховує інфляцію.
  2. При складанні кошторису використовуйте введену в дію з 9 березня 2004 методику (МДС 81-1.99) та інші МДС і методичні вказівки Держбуду РФ. У цих нормативних документах наводяться загальні відомості про процес ціноутворення в будівництві та положення щодо визначення його вартості.
  3. У МДС 81-1.99, основному державному методичному документі, наведено рекомендовані коефіцієнти, що дозволяють врахувати вплив умов проведення робіт. Крім того, в ньому ви можете знайти єдині зразки кошторисної документації та розшифровку основних видів робіт, які відносяться до інших.
  4. У загальну кошторисну вартість дозволите витрати на будівельні (ремонтно-будівельні) роботи, вартість монтажних робіт, вартість використаного обладнання та інвентарю, інші витрати. Як правило, будівельні і монтажні роботи становлять близько 46-48% від загальної вартості кошторису, вартість устаткування — 35-36%, інші витрати — 17-18%.
  5. Перевірка наданої кошторису проводиться не тільки з метою визначення правильності наведених розрахунків, вона необхідна для контролю якості та пошуку можливості для заміни дорогих робіт і матеріалів на більше в економічному відношенні вигідні.
  6. При аналізі і перевірці кошторису, щоб застрахуватися від обману, перш за все, зверніть увагу на відповідність фактичним обсягами робіт і нормам витрат будівельних і оздоблювальних матеріалів. Врахуйте, що прямі витрати безпосередньо пов’язані з виконаним обсягом робіт, необхідними ресурсами, кошторисними нормами і цінами на ці ресурси. У прямі витрати включаються витрати, пов’язані з попередньою обробкою і підготовкою деяких будівельних матеріалів і витрати на їх транспортування до місця проведення будівельних робіт. Накладні витрати визначаються непрямим шляхом як відсоток від фонду заробітної плати будівельників. Кошторисна прибуток визначається як заздалегідь обумовлений відсоток у складі будівельної продукції, вона в основному йде на розвиток виробничої та соціальної сфери підрядної організації.