Як складати матриці


 

Матриці являють собою сукупність рядків і стовпців, на перетині яких знаходяться елементи матриці. Матриці широко застосовуються для вирішення різних рівнянь. Однією з базових алгебраїчних операцій над матрицями є складання матриць. Як складати матриці?


Інструкція

  1. Складати можна тільки однорозмірних матриці. Якщо одна матриця має m рядків і n стовпців, то й інша матриця повинна мати m рядків і n стовпців. Переконайтеся, що складаються матриці є однорозмірних.

  2. Якщо подані матриці мають один і той же розмір, тобто допускають алгебраїчну операцію складання, то при додаванні вийде матриця того ж розміру. Щоб її отримати, необхідно попарно скласти всі елементи двох матриць, які стоять на одних і тих же місцях.

    Візьміть елемент першої матриці, що знаходиться в першому рядку і першому стовпчику. Складіть його з елементом другого матриці, що знаходиться на тому ж місці. Отримане число занесіть в елемент першого рядка першого стовпця сумарної матриці. Проробіть цю операцію з усіма елементами.

  3. Додавання трьох і більше матриць зводиться до складання двох матриць. Наприклад, щоб знайти суму матриць A + B + C, знайдіть спочатку суму матриць A і B, потім отриману матрицю складіть з матрицею C.